היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 62157
8,608 מילים (כ-26.5 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66634
האם היחס לבישול ולמזון נשאר קבוע לאורך שנות קיומו של המגזין.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 12 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66404
האם קיים הבדל בין רמת שביעות רצון של עובד ארעי לרמת שביעות רצון של עובד קבוע?
3,041 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69690
בחינה וניסיון לקטלג את "שיקולי הצדק" שיישם בית המשפט בסכסוכים חוזיים, תוך ניסיון למצוא מודל, קבוע או גמיש, ליישום שיקולים אלו.
8,346 מילים (כ-25.5 עמ'), 40 מקורות, 568.95 ₪
עבודה מס' 60508
כיצד עשה פסבינדר שימוש בכלים הקולנועיים להדגשת רעיון הניכור והזרות החברתית, בחברה ששנאה את הזר ועשתה לה למנהג קבוע להשמידו.
14,241 מילים (כ-44 עמ'), 17 מקורות, 495.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5