היישום אינו מחובר לאינטרנט

העתקה פרטית של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים

עבודה מס' 064358

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העתקה פרטית/צריבה של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, תוך בחינת זכויות היוצרים בארץ ובעולם, ממדי התופעה, דרכי ההתמודדות בעולם והשינויים המתוכננים בעקבות תזכיר חוק זכויות היוצרים החדש.

13,125 מילים ,25 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעיית העתקה הפרטית המבוצעת בשנים האחרונות בהיקף נרחב בידי משתמשים בביתם הפרטי, מעלה שאלות רבות על גבולות זכויות הקניין הרוחני.
במסגרת העבודה בחרתי להתמקד בשאלה:
האם ראוי לתת הגנה לבעלי זכויות היוצרים מפני העתקה של צרכנים העושים זאת לשם שימושם האישי? או שמה יש לפתור את המשתמשים הביתיים מהחלת זכויות הקניין הרוחני של היוצרים ולתת ליוצרים פיצוי באמצעים עקיפים עקב ההפרות הללו.

במהלך העבודה אדון בנושאים הבאים:
בפרק א: אדון במהות זכות היוצרים ובסייגים לה כפי שנקבע בחקיקה ובפסיקה
בפרק ב: אדון בבעיית העתקה הפרטית בארץ ובעולם היקפה הארצי של התופעה ופסיקת בתי המשפט בארץ וארצות הברית בהקשר של "הפרה תורמת" לפעולת העתקה
בפרק ג: אדון בהיסטוריה של תקופת ההגנה על זכויות היוצרים כיצד החלה ההגנה על זכויות היוצרים וכיצד במשך השנים הוארכה תקופת ההגנה על זכויות היוצרים
בפרק ד: אדון בהצדקות לקיומו של קניין פרטי בזכויות היוצרים מול ההצדקות להפכו לקניין ציבורי
בפרק ה: אדון בהאמנות הבין לאומיות שנתקבלו בעולם במשך השנים לשם הגנה על זכויות הקניין הרוחני והחקיקה בישראל ובעולם בעקבות אותן אמנות
בפרק ו: אדון בסייגים המיוחדים שקיימים בעולם לזכות העתקה הגורמים לבעיית האכיפה של זכויות היוצרים בקרב המשתמשים הביתיים
בפרק ז: אדון בחוק ה"קלטות הריקות" שנתקבל בשנת 1996 ומשמעותו
בפרק ח: אערוך השוואה של מצב פיצויי האומנים בעולם וזכויות הצרכנים לבצע העתקה פרטית
בפרק ט: אדון בדרכי ההגנה על מדיות של יצירות מקוריות במשך 30 השנים האחרונות
בפרק י: אדון בתזכירי חוק זכויות היוצרים וחוק הקלטות הריקות החדשים והפרשנות להם

קטע מהעבודה:

זכות היוצרים (Copyright) הינה זכות הבעלות ביצירה. זכות היוצרים מגינה על זכויות בתחומי האמנות, מוזיקה, ספרות, וכו'. היא נקראת באנגלית "זכות ההעתקה", משום שהיא הזכות החשובה ביותר, מבין אשכול הזכויות, הנקרא "זכות יוצרים". משמעה הזכות למנוע העתקה של היצירה על ידי אנשים זרים. זכות היוצרים מוסדרת בישראל באמצעות ה Copyright Act מ- 1911, שהוחל על פלסטינה ב- 1924 (1). מכוח החוק חוקק הנציב העליון את פקודת זכות היוצרים 1924 (2), שעוסקת בנושאים הטכניים. החוק חל בישראל כיתר החוקים הבריטים, והכנסת ביצעה מאז קבלתו בעיקר שינויים טכניים להתאמת התרגום למקור, וכמו כן שינתה את שמו לחוק זכות יוצרים(3) .
--------------------------------------------------------------------
1. Copyright Act, 1911, Laws of Palestine, vol. 3, 2475
2. פקודת זכות יוצרים, חא"י כרך א, (ע) 364. להלן ה"פקודה"
3. חוק זכות יוצרים, חא"י 1911 כרך ג , (ע) 2633. להלן ה"חוק"

מקורות:

מ' בירנהק השאלה ציבורית והעתקה פרטית, עיוני משפט כז (תשס"ד) 885
IIPA 2006 "SPECIAL 301" RECOMMENDATIONS, February 13, 2006
(נתוני הדו"ח בחלק הנספחים) [URL: http://www.iipa.com] (25.03.05)
א' ח.חורי, האם ישראל היא מדינת פירטים?,Israbar.orgץ(ללא ציון תאריך)
[URL:http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/is%20israel%20apirate%20state_huri.ppt]
(25.02.06)
גיי הוורוויץ, בשבח האפור, עיונים בטכנולוגיה, ינואר- 2004, גליון מס' 37
Sony v. Universal City Studios, 464 U.S. 417
לעיל הערה 5.
Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח-1968 דמ"י, תשכ"ח 266.
לעיל הערה 11.
ע"א 7614/96 צחורי ובניו תעשיות בע"מ נ' "רגבה" - מושב שיטופי חקלאי בע"מ, פ"ד נד(3) 721.
ע"א 1636/98 רב בריח נ' בית מסחר לאביזרי רכב חבשוש, פ"ד נה(5) 337.
ת"א(י-ם) 4219/02, בש"א 2184/02 Microsoft Corporation נ' אגמה מחשבים 1999 בע"מ, תקדין-מחוזי 02(3) 8667.
לעיל הערה 5.
יש לציין שנדונו בפס"ד גם שאלת המונח "לצורכי מסחר" והאם ספרייה ציבורית היא מוסד העונה על ההגדרה הנ"ל
ע"א 326/00 עיריית חולון נ' אן.אם.סי מוסיקה בע"מ ואח', תק-על 2003(2), 1014
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council , On the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society, 22 May 2001
חוק הספריות הציבוריות, התשל"ח-1975, ס"ח 779 תשל"ח 230.
דיון בחוק בפרק ז
The Patent Office, Copyright History,(22.09.04)
[URL: http://www.patent.gov.uk/copy/history/index.htm](11.02.06)
לעיל הערה 41.
The Copyright Act 1976, 17 U.S.C. §§ 101 - 803
לעיל הערה 41.
לעיל הערה 3.
לעיל הערה 2.
א' ברייטמן, שיתוף קבצים:אוטופיה דיגיטלית, Nana, (12.04)
URL:http://planet.nana.co.il/breitman/P2P.html](06.12.05)]
לעיל הערה 24.
ניבה אלקין-קורן "על כלל ועל 'נחלת הכלל': מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט" עיוני משפט כה (תשס"א) 9.
ע"א 513/89 Interlego A/S נ' Exin-Lines Bros. S.A. ואח', וערעור שכנגד, פ"ד מח (4) 133
חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו
חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, ס"ח 128
לעיל הערה 24.
לעיל הערה 4.
ת"א (חי') 915/05 אן.אם.סי מוסיקה בע"מ נ' הירש ואח', תקדין-מחוזי 2005(4) 1971.
ג' גילמור, מה שגוי בהגנה למניעת העתקה ,(תורגם ע"י מורן זלטמן,2004)מוסד החזית-האלקטרונית EFF,(16.02.01)URL:http://www.toad.com/gnu/whatswrong.he.html](10.02.06)]
א' יעקב משפט אנלוגי בעולם דיגיטלי:על ספריות ציבוריות והעתקה פרטית, עיוני משפט כז(1)367.
צו זכות יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953, ק"ת 348 תשי"ג 818.
א' רייך, גלובליזציה ומשפט: השפעת המשפט הבין-לאומי על המשפט המסחרי בישראל ביובל הבא , מחקרי משפט יז, תשס"בב- 2001, 17.
הכוונה היא לקוד המקור של תוכנת המחשב
צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), ק"ת 6013 התש"ס 223.
חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס 1999, ס"ח 1721 התש"ס 42.
לעיל הערה 48.
לעיל הערה 5.
DMCA (Digital Millenium Copyright Act), Oct. 20, 1998 H.R. 2281.
The Copyright Act 1976, 17 U.S.C. § 101 - 803
ד' עודיאל, דיני זכויות יוצרים והסביבה המקוונת.
(19.01.06)label.co.il/dynamicdata/fileupload/5.doc] URL:]
MAI Systems Co. v. Peak Computer Inc., 991 F.2d 511.
לעיל הערה 65.
,Ynet ארה"ב: הצעת חוק לאסור על העתקת תוכנות פיראטית (25.06.04)
[URL:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2937545,00.html](13.12.05)
.17 U.S.C. § 108 ; CDPA s.41-42
.17 U.S.C. § 117 (c)
.17 U.S.C § 117 (a)(2)
לעיל הערה 38.
ע"א 2392/99 אשרז עיבוד נתונים בע"מ נ' טרנסבטון בע"מ, תקדין עליון 03(2) 3908.
חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981, ס"ח 1011, 128.
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984, ק"ת 46845, 2220.
לעיל הערה 24.
לעיל הערה 48.
ג' מור, אז מותר לצרוב בבית או לא, Ynet,(12.11.03)
(22.01.06)[[URL:http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2816687,00.html
לעיל הערה 58.
לעיל הערה 5.
חוק המחשבים, התשנ"ה1995-, ס"ח 1534 התשנ"ה 336.
ה"פ (ת"א) 1148/01 אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ נ' תל"י, דינים מחוזי כרך לג(8) 596.
ע' קינן צ' בשור, עוד!, nrg,(19.10.04)
URL:http://www.nrg.co.il/online/10/ART/801/598.html](07.01.06)]
צ' בשור, נכון לעכשיו, nrg,(19.10.04)
URL: http://www.nrg.co.il/online/10/ART/801/621.html](07.01.06)]
הצעת החוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס' 8), התשס"ב-2002, ה"ח 3039.
לעיל הערה 5.
P. Hugenholtz and Guibault Sjoerd Van Geffen, The Future of Levies in a Digital Environment, Final Report, Institute For Information Law, Amstradam, March 2003
לעיל הערה 68.
מתוך: "מסמך רקע בנושא:פיצוי ליוצרים בגין רכישת אמצעי הקלטה" , הוגש לח"כ אבשלום וילן י"ז באדר תשס"ד 10 במרס 2004
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
איי פי, צרפת: תביעה נגד תקליטורים שמונעים העתקות, Ynet,(26.08.04)
(11.01.06)URL:http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2968841,00.html#n]]
TRIBUNAL CORRECTIONNEL de Rodez,13 octobre 2004
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 86.
P. Hugenholtz, Chronicle of the Netherlands Dutch Copyright law 1990-1995, URL:www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBHbk!.doc](03.12.05)]
לעיל הערה 86.
לעיל הערה 82.
Copyright Act. R.S., c. C-30, s. 1.
ג' מור, קנדה קבעה:הורדת קבצים חוקית, Ynet (14.12.03)
(12.01.06) [URL:http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2840120,00.html]
AUDIO HOME RECORDING ACT OF 1992 17 U.S.C. §1003
לעיל הערה 43.
לעיל הערה 63.
RIAA v. Diamond, Inc., 29 F. Supp. 2d 624
ח' רביה, הפסד לחברות התקליטורים - ניצחון לריו, Law.co.il (22.06.99)
URL:http://www.law.co.il/showarticles.php?d=h article=108#](07.12.05)]
Siliconvalley, Japan abandons 'iPod tax' idea amid divided opinion,(30.11.05)
(28.1.06)[URL:http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/news/editorial/13297163.htm]
ש' גלילי, בעקבות פרשת "סוניגייט": המלחמה בפרטיות אבודה, Ynet, (20.11.05)
URL: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3170914,00.html#n](15.12.05)]
לעיל הערה 113.
Ynet , זהירות מהדיסק X Y של קולדפליי, Ynet,(04.01.06)
URL:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3194638,00.html#n](20.02.06)
איי פי, סוני הודתה שתלנו תוכנה אנטי פיראטית בתקליטורים, Ynet, (04.11.05) [URL:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3164063,00.html]
לעיל הערה 114.
לעיל הערה 55.
תזכיר זכויות יוצרים, התשס"ד- 2003 (טרם פורסם)
ג' מור,יוצרים חוק חדש , Ynet ,(16.11.03)
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2818858,00.html](04.02.06) [URL:
לעיל הערה 115.
לעיל הערה 120.
לעיל הערה 120.
לעיל הערה 120.
לעלי הערה 120.
תזכיר חוק זכות יוצרים (העתקה פרטית) התשס"ה-2004, (טרם פורסם)
ג' מור ור' שני, הצעה צריבת דיסקים תהייה חוקית, Ynet, (19.10.04)
URL: http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2992134,00.html#n](13.12.05)]
לעיל הערה 120.
לעיל הערה 120 (לפי עו"ד יצחק שפר, מנכ"ל הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות).
הצעת חוק זכות-יוצרים, [מדיה דיגיטאלית] התשס"ה-2005, ה"ח 3932 תשס"ה.
ח"כ פרופ' י' תמיר, הצעת חוק זכות-יוצרים, [מדיה דיגיטאלית] התשס"ה-2005,
(15.02.06) [URL:http://www.yulitamir.com/item.asp?id=102 cid=171]
1
"תודה שבחרת לרכוש דיסק זה ולעזור בכך למאבק בפרטיות. ליצירות בדיסק זה יכולת של מניעת העתקה ולא ניתן להעתיקן למחשב אישי. טכנולוגיה ייחודית זו הוספה כדי לאפשר לך ליהנות ממוזיקה באיכות גבוהה. נא עיין בהוראות הבאות לפני השימוש:
הנחיות שימוש
לא ניתן לצרוב דיסק זה ל-CD-R או לדיסק קשיח, ולא ניתן להמירו לקבצי MP3 על מנת להפיצם ברשתות שיתוף קבצים. דיסק זה יוצר לשימוש בנגני קומפקט דיסק רגילים, אך המכשירים הבאים עשויים שלא להשמיעו:
מכשירי קומפקט דיסק מסוימים, למשל מכשירים ניידים או מערכות סטריאו ברכב, בעלי היכולת לשמור קבצי MP3
מכשירי קומפקט דיסק מסוימים, למשל מכשירים ניידים או מערכות סטריאו ברכב, בעלי יכולות CD-R/RW
מכשירי קומפקט דיסק מסוימים המסוגלים להקליט לדיסק קשיח
מכשירי CD-R/RW המשמשים גם למוזיקה
מכשירי קומפקט דיסק ניידים מסוימים
מכשירי DVD מסוימים
מכשירי קומפקט דיסק/לייזר דיסק מסוימים
קונוסולות משחקים מסוימות
למרות שחלק מהשירים ניתנים להאזנה בתוכנת Windows, אין להבין מכך שניתן להאזין לדיסק בכל מחשב אישי. התוכנה נרשמת ב-Windows עם הפעלתה הראשונה (בעזרת תכונת ההפעלה האוטומטית של Windows). לפיכך, תוכנות הרשומות זה מכבר לא ישפיעו על פעולתה של Windows. כמו כן, Windows משתמשת בקבצים החדשים ביותר.
דיסק זה אינו תומך במחשבי מקינטוש. לא ניתן להחזיר דיסק זה, לקבל תמורתו החזר כספי או להחליפו באחר אלא אם התגלה בו פגם בייצור.
חסינות מאחריות
 דיסק זה מכיל קבצים מכווצים שניתן לנגן במערכת ההפעלה Windows. החברה אינה מתחייבת שהתוכנה ניתנת לשימוש בכל מחשב עם מערכת ההפעלה Windows. השמעת הדיסקים האלה במחשבי Window או מקינטוש הן באחריות המשתמשים בלבד והחברה אינה לוקחת על עצמה לפצות את המשתמשים על כל נזק שנגרם (אם נגרם) למחשב או לדיסק כתוצאה
משימוש זה".

תגים:

צריבה · MP3 · מוסיקה · סרטים · העתקות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העתקה פרטית של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים", סמינריון אודות "העתקה פרטית של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.