היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 40971
הסבר המושגים פסח וזבח, מנהגי זבח הפסח לפי המקור הכוהני, אסכולת גרץ-ולהאוזן, סוגי הקורבנות ואופיו המקורי והתפתחותו של הזבח.
5,169 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63573
5,242 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66818
המגבלות שחלות על בית המלון, תפקידיו של משגיח הכשרות, היערכות בית המלון לקראת חגי הפסח ויום כיפור, ושמירת השבת במלון.
1,150 מילים (כ-3.5 עמ'), 0 מקורות, 66.95 ₪
עבודה מס' 41390
רקע ביוגרפי והיסטורי נרחב סקירת פירושיו להגדה של פסח, ספר בראשית, מלכים א' ומיכה והתייחסות לפרשנים נוספים.
46,002 מילים (כ-141.5 עמ'), 13 מקורות, 566.95 ₪
עבודה מס' 68534
דיון בתשובת רש"י העוסקת בסוגיה הספציפית של מנהג איסור או היתר לישת קמח בביצים בפסח.
7,800 מילים (כ-24 עמ'), 17 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61734
הגדרת מושגים הקשורים לפסח, באור מלים קשות במשנייות, ניתוח המשניות והצגת שאלות ותשובות בנושא.
1,687 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6