היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 65178
שיווק קטגוריית מוצרי הפרימיום של תה ערבה לשוק הבינלאומי
4,211 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 70511
האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.
6,771 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 641.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 32519
סקירת הקונפליקטים בין החוקים והתקנון מול ציווים חברתיים שמולם עומד העובד תוך התייחסות לפרשת "קול אמריקה בערבה".
2,207 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4