היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 41669
היסודות הסטאטיים והדינמיים וניתוח עשרה שירי אזור.
5,884 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50429
סקירת הבעיה, המענים הקהילתיים ופעילותו של פקיד הסעד.
4,854 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20722
סקירת ספריהם של השניים, השוואת הברייתות והמשניות לאור הרעיון המשיחי ועוד.
4,763 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41335
מבוא ביוגרפי, בין התפישה הניאו- אפלטונית לגנוסטיקה היהודית והאגרת כחוויה גנוסטית.
4,357 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61420
עבודה הדנה ביצירותיו מישל עזרא ספרא ובניו ובתמיר - אחותי כלה.
6,542 מילים (כ-20 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61346
"מישל עזרא ספרא ובניו ו"תמיר" של אמנון שמוש ו"גיא אוני" של שולמית לפיד.
8,709 מילים (כ-27 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65350
דעתם של הפרשנים המסורתיים על האימרה "אין מוקדם ומאוחר בתורה" (רש"י, רמב"ן ,אבן עזרא, המזרחי ועוד).
7,756 מילים (כ-24 עמ'), 10 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 40493
רקע כללי-יחסי הנפש והגוף, ר' סעדיה גאון, שלמה אבן גבירול, ספר תחכמוני אלחריזי ומשה אבן עזרא.
6,873 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 41229
"אשר פיזר בדולח"\יהודה הלוי ו"פניני שיר"\יצחק אבן עזרא - התייחסות למאפייני שירי השבח ולמוסכמותיו.
5,413 מילים (כ-16.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9