היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 61999
סקירת הדעות הרווחות בנושא.
4,047 מילים (כ-12.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61609
רקע כללי של התקופה, תאור פרטני של המבצע ומשמעויותיו.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50529
בחינת הקשר בין שינויי השלטון וההתיישבות היהודית באזור זה.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66798
דיון בשליטתו של צבא כיבוש בשטחים שנכבשו על ידו בהיבט של משפט בינלאומי פומבי.
4,323 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63819
סקירת דמותו של הצבר כלוחם עז נפש במאמץ המלחמתי כפי שהוא בא לידי ביטוי בזמר העברי.
2,439 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69279
סקירת דמותו של השייח עז א-דין אל קאסם ותרומתו לעיצוב הלאומיות הפלסטינית.
4,283 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70453
ראשיתה של תנועת חמאס ומהם המהלכים שהובילו להתהדקות שליטתה ברצועת עזה.
4,238 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 50435
ריצפות הפסיפס בבתי הכנסת העתיקים והתייחסות ההלכה אליהן.
4,517 מילים (כ-14 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40209
מידת השינויים האידיאולוגים וההתארגנות הפוליטית של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה בשנים 1948 - 1993.
5,422 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16