היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 65654
ניגוד עניינים בגופים ייצוגיים והכלל האוסר ניגוד עניינים ואיך הדבר מתיישב עם הכלל.
5,915 מילים (כ-18 עמ'), 42 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 69585
כיצד עשויה הרגולציה בשוק ההון להפחית את ניגוד העניינים הקיים בעבודת האנליסטים.
14,044 מילים (כ-43 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60722
הסתירה בין היותו אידיאולוג החירות לבין יחסו הגזעני לשחורים, כיצד מתיישבת סתירה זו? האם חזונו התממש?
3,491 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41299
תיאוריות בנושא אופן הפעלת הסמכות, שיתוף עובדים, ודרכים להשגת שליטה על בסיס תחושת שייכות של העובדים
3,399 מילים (כ-10.5 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65840
כיצד מתמודדת צ'ילה עם סוגיית האינדיאנים כמיעוט על רקע הניגוד בין זהותם האתנית הייחודית לבין גיבושה כאומה ונטייתה למודרניזציה?
8,000 מילים (כ-24.5 עמ'), 18 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60962
תיאור, השוואה והבאת הניגודים של ממדי הניהול השונים בין ישראל ואיטליה.
3,304 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66036
מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.
7,664 מילים (כ-23.5 עמ'), 36 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64612
כיצד מתעצבת דרכו של הילד דרך עיני הספר בהתאמה ובניגוד לתאוריות שונות אודות התפתחות האישיות.
9,194 מילים (כ-28.5 עמ'), 6 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66725
סקירת עבודת האנליסט, הקשר בין המלצות אנליסטים ומחיר המניה, בדיקה של מספר מניות במדד ת"א 100 ודיון בשאלה האם המלצות האנליסטים אובייקטיביות או שקיים ניגוד עניינים.
5,840 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17