היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 65795
בחינה אמפירית של השפעת פרסום המידע בדוחות הכספיים השנתיים על מחיר המניה (המשקף שינויים בציפיות השוק כולו) ועל נפח מחזורי המסחר (המשקף שינויים בציפיות המשקיע הבודד) בשוק ההון בישראל.
3,572 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70198
בדיקה אמפירית של השאלה: האם יש השפעה של פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה דבר המשקף שינוי בציפיות השוק.
8,035 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60649
ניתוח סרטו של ויסקונטי כמשקף את תקופת עליית הנאציזם בגרמניה.
4,444 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69041
בחינת השאלה האם הסרט אכן משקף את המציאות החברתית בישראל.
9,719 מילים (כ-30 עמ'), 34 מקורות, 544.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4