היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 64310
כיצד נתפסה בתרבות היוונית המשיכה המינית וכיצד קושרו הביטויים של משיכה זו לדפוסי השותפות שהיו נהוגים בחברה העתיקה.
4,682 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64276
סקירה ביקורתית של גישה מרכזית אחת במחקר הפסיכולוגי הקיים להתנהגות מינית אנושית.
11,675 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60300
סקירת ממצאים, אינטגרציה והשלכות.
9,090 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 68961
סקירה קצרה של מס' מקורות וניתוח נתונים מתוך אתר היכרויות.
3,485 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41164
הרקע החברתי של מעמד זה, המשבר של מעמד הביניים הישן ושל עובדי הצווארון הלבן, התזה המסורתית והמשיכה הנאצית.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41025
רקע כללי, מזרח אירופה כמוקד משיכה תיירותי, אתרי מרפא במזרח אירופה, הרגלי התיירות של הישראלי בתחילת שנות ה-80 ותוצאות מחקר.
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6