היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 62155
השוואת שירי השבח של המשוררים במס' אספקטים.
6,969 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41205
מקומם של שירי הסליחה בשירת הקודש, רקע היסטורי והשתקפות מוטיב הסבל בשירי הסליחה.
8,795 מילים (כ-27 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61895
עבודה הבוחנת את מאפייני שירת הילדים של ביאליק ומנסה לצייר את דמותו כמחנך.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 62270
מערכת היחסים שבין המשורר לאל.
7,045 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 62500
תולדות חייהם של משוררים בולטים ובחינת השמוש בתחביר ככלי להבעת רעיונות.
4,742 מילים (כ-14.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65004
דמות האב ויחסי אב ובנו אצל פרויד, כפי שהיא מופיעה בכתביו, ואצל המשורר העברי נתן אלתרמן, כפי שהיא משתקפת בשני קובצי שירים.
2,616 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63034
דיון בשמונה שירי אהבה של משוררים שונים.
2,712 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60905
יצירתם של שלושת המשוררים כראי להוויה היהודית בתקופתם.
6,010 מילים (כ-18.5 עמ'), 17 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 31314
בחינת קובץ שירה שנכתב בשנות ה50- אודות שנות ה60-, כיצד השפיעו התמורות בשירת שנות ה50- על המשורר.
4,198 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13