היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 50380
סחינת השינויים שעברו על העיתון מיום היווסדו- שינויים טכנולוגיים, שינויים בחברה הישראלית ומפת התקשורת הישראלית.
4,697 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63410
NRG סקירת ספרות, ניתוח ארגוני וביקורתי.
6,909 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70286
תיאור וניתוח השינוי.
1,520 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50588
דיון בערך ההגמוני באמצעות מאמרו של חיים חזן ומודל וויליאמס.
2,957 מילים (כ-9 עמ'), 1 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62454
השוואת הסיקור בידיעות אחרונות ומעריב לסיקור העיתון הארץ.
11,318 מילים (כ-35 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66914
האם חלו שינויים בדימויי הגברים בשנת 2005 לעומת 1985 בפרסומות בעיתונים "ידיעות- אחרונות" ו-"מעריב" בחודשים מאי יוני ויולי.
28,874 מילים (כ-89 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60990
בחינת פרשת פיטורי נגבי ממעריב ובחירת הזכיין להפעלת הערוץ השלישי עפ"י הגישה הפונקציונליסטית.
1,376 מילים (כ-4 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 60470
בחינת פרשת סילוקו של נגבי מ"מעריב" ובחירת הזכייניות להפעלת הערוץ השלישי, שיחל את שידוריו בנובמבר 2001.
1,376 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68011
ניתוח פרסומות שהופיעו בעיתונים "מעריב" ו"ידיעות אחרונות".
4,819 מילים (כ-15 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11