היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 65469
תפיסת חז"ל את ברית המילה על רקע היחס של הסביבה הנכרית לערלה ולמילה ובהקבלה לדברים המופיעים בברית החדשה ביחס למילה.
3,953 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62871
דיווח על תצפיות שנעשו בטקסי ברית מילה.
2,980 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65695
סקירת משמעות המילה "נער" במקרא תוך התייחסות לגיל הנער, לתפקידו החברתי, להתנהגותו.
1,807 מילים (כ-5.5 עמ'), 7 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 20193
הצגת רקע לאימפריה העותומנית ולמצבה הכלכלי, סקירת מושג המילת באימפריה העות', התפתחותו ההיסטורית, המינהלית ועוד.
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66646
ניסוי אשר התמקד במדידת זמן תגובה של נבדקים לחמש רשימות שונות של גירויים.
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63171
השפעת מצב הרוח (שלילי\חיובי) ומטען המילים (אמוציה שלילית\חיובית) על יכולת עיבוד מילולי (כמות האסוציאציות).
4,745 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64799
התייחסות לדת, חברה, מעמד, מדיניות, יחסים בין אנשים.
8,162 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 10195
הרקע לצמחיתה של רפ"י,המנהיגים והמנהיגות מקום המדינה,הסיבות להקמתה, האיחוד עם מפא"י ואחדות העבודה.
5,320 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17