היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 62871
דיווח על תצפיות שנעשו בטקסי ברית מילה.
2,980 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66646
ניסוי אשר התמקד במדידת זמן תגובה של נבדקים לחמש רשימות שונות של גירויים.
2,692 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61603
כללי הטקס והשימוש המטאפורי במילה.
4,415 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62897
סקירת תופעת הסלנג, סיווג על פי תכנים לשוניים ובדיקת מילות סלנג שהגיעו מהערבית.
8,169 מילים (כ-25 עמ'), 31 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63171
השפעת מצב הרוח (שלילי\חיובי) ומטען המילים (אמוציה שלילית\חיובית) על יכולת עיבוד מילולי (כמות האסוציאציות).
4,745 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64799
התייחסות לדת, חברה, מעמד, מדיניות, יחסים בין אנשים.
8,162 מילים (כ-25 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64687
כיצד השפיעה כניסתו של האינטרנט על הגדרתנו למילה בגידה כאשר הוא מתבסס על ההנחה כי האינטרנט גורם לשינוי הגדרות ונורמות בחברה.
7,506 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61520
הגורמים להחלטת הורים המבצעים את מצוות המילה (הצעת מחקר).
4,405 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65469
תפיסת חז"ל את ברית המילה על רקע היחס של הסביבה הנכרית לערלה ולמילה ובהקבלה לדברים המופיעים בברית החדשה ביחס למילה.
3,953 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17