היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 50703
סקירת הרקע והמניעים להקמת המחתרת, פעילות המחתרת כטרור יהודי וכן דיון בנושא המחאה הימנית כפי שמתבטאת בקיומו של ערוץ .7
9,567 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62267
תרומת היהודים באלג'יריה והמחתרת היהודית האלג'יראית, למאמץ המלחמתי.
5,734 מילים (כ-17.5 עמ'), 8 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64046
התפתחות הקבוצה הדתית מתקופת המחתרות ועד היום במסגרת צה"ל והקונפליקט עם החברה החילונית בישראל.
5,609 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 33367
רקע תיאורטי והיסטורי, האידיאולוגיה, האישים והמחתרות ובדיקת השפעתם.
6,031 מילים (כ-18.5 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 41347
הגדרות, הרקע ההיסטורי להקמת המחתרת האירית, הפעולות והאסטרטגיה שלה והתגובה של ממשלות בריטניה ואירלנד.
4,793 מילים (כ-14.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70696
מהן הסיבות שהובילו להקמתה של המחתרת היהודית?
16,233 מילים (כ-50 עמ'), 12 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 40422
צמיחת התנועות, המרכיב הדתי, האידיאולוגיה ובחינת הקשר ביניהן.
10,761 מילים (כ-33 עמ'), 11 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20966
סקירת תולדות היהודים החל מפלישת הגרמנים לאזור, הקמת הגטו, חיסולו ופעילות המחתרת היהודית.
3,604 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64641
דיון ברצח הפוליטי, תוך התמקדות בתק' המנדט הבריטי, ובשלוש המחתרות: אצ"ל, הגנה ולח"י.
3,725 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13