היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 10
עבודה מס' 50700
בחינת מאמצי השימור בארץ והבאת דוגמאות בנושא זה מהעיר ירושלים.
2,383 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65374
מהלך חייו, פועלו ותפקידו של סאטע אל-חוצרי בהבניית הלאומיות הערבית, דרך החינוך לעיצוב הלאומיות והזהות הסורית במהלך המאה ה-20.
7,101 מילים (כ-22 עמ'), 10 מקורות, 398.95 ₪
עבודה מס' 63776
בדיקת ידיעותיהם של תלמידים באמצעות שאלונים.
3,526 מילים (כ-11 עמ'), 13 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 21507
סקירת פרשת תל חי, המאבק על קביעת גבול הצפון והקמת היישובים בגליל כולל חלק דידקטי מורחב.
9,403 מילים (כ-29 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68433
ניתוח ותיאור נסיכויות המפרץ ותפיסת הבטחון שלהן, תוך התייחסות למצבן הייחודי מבחינת מאפיינים היסטוריים (המורשת הבריטית), גיאוגרפיים, דמוגראפיים, כלכליים וצבאיים.
4,891 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40457
שורשי המורשת האמריקאית, ממושבות לברית מדינית, שלבים בעיצוב החוקה הפדרלית ומבנה ותוכן החוקה.
10,690 מילים (כ-33 עמ'), 17 מקורות, 385.95 ₪
עבודה מס' 23114
השתקפותו של יל"ג כנביא הלאומיות המתעוררת ומורשתו ביצירתו של ביאליק.
5,375 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 31123
סקירת ארבעה נושאים בבולאות: מורשת, מיעוטים, ערכים ומוסר, תהליך השלום.
2,287 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 20602
סקירת הנאמר על שבט אפרים במקרא, תוך דגש על הנחלה, ניתוח התרומה והחשיבות של המקומות השונים בנחלתו למורשת עם ישראל ועוד.
8,252 מילים (כ-25.5 עמ'), 32 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 10