היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 60023
3,762 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 40973
היווצרות התנועה בגולה, השומר הצעיר בא"י בשנים 1919-1926 והשינוי באידיאולוגיה של התנועה.
5,028 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65220
נסיון להוכיח שהמהות האינטרטקסטואלית של הסרט מחזקת את הרובד המהפכני שלו.
4,108 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67255
'משכיל, עיתונאי, מהפכן': מה בין האנטלקטואלים לבין העיתונות במהפכה החוקתית 1905-1911.
3,666 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70444
ניתוח 'קייס-סטאדי' של חברת דוקאטי, שבוחן את המשבר שחוותה, ובעיקר את הturnaround המהפכני שעברה על ידי המנכ"ל החדש, מינולי.
2,954 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 40412
אליטות פוליטיות-תאוריה, רקע היסטורי-חברתי מצב מהפכני בדרום תימן,הNLF- והאליטות.
6,217 מילים (כ-19 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6