היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 64833
תרומתו החשובה של ג'ון מרשל למשפט החוקתי בארה"ב ולביסוס מעמדו של בית המשפט העליון כבורר ומבקר של פעילות הרשות המחוקקת והמבצעת (ביקורת שיפוטית). כולל סקירה של פסיקותיו החשובות ומשמעותן.
7,721 מילים (כ-24 עמ'), 4 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 66511
האם יש לקבל החלטות בדרג ממשלתי, ברמת הרשות המבצעת, או שמא יש לקבל החלטות שכאלה ברמת הרשות המחוקקת?
3,144 מילים (כ-9.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70166
השוואה באמצעות חמישה מאפיינים: משטר, ממשל, הליך החקיקה, ראש הרשות המבצעת וראש המדינה.
1,177 מילים (כ-3.5 עמ'), 2 מקורות, 90.95 ₪
עבודה מס' 69142
השפעת המעבר לשיטת הבחירה הישירה על היחסים בין הרשות-המחוקקת לרשות-המבצעת ועל הדמוקרטיה הישראלית.
3,846 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4