היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 50731
הגדרות, מהות הארגון, מטרות הארגון ושינויים בארגון.
4,796 מילים (כ-15 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70493
בדיקת הקשר באמצעות מחקר כמותי ואיכותני.
8,545 מילים (כ-26.5 עמ'), 15 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 62964
האם ניתן לראות בהתישבות של גוש אמונים בשטחים מעשה קולוניאליסטי?
16,583 מילים (כ-51 עמ'), 39 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 64982
בחינת ייעודי ומטרות הארגון ובחינת מידת הצלחתו (כישלונו, במקרה זה).
5,281 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68683
ניתוחים פנימיים, חיצוניים, פיננסיים, ייעוד אסטרטגיה עתידית, כלים למדידה.
10,234 מילים (כ-31.5 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69179
הצהרת הייעוד והפילוסופיה המנחה של החברה, ניתוח SWOT, ניתוח האסטרגיות השיווקיות.
2,349 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6