היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 60614
האם קיים קשר בין מהות הגדרת המושג ומרכיביו לבין תפיסתו הפילוסופית - חינוכית של ג'ון דיואי את מעורבות ההורים.
7,573 מילים (כ-23.5 עמ'), 45 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60514
בחינת השפעתה של התערבות חינוכית המבוססת על תוכנית מוטיבציה כיתתית שנערכה בבית ספר יסודי עירוני רגיל בכיתה ד'.
7,960 מילים (כ-24.5 עמ'), 51 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 50789
הצגה והשוואה של החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ותיאור המתנ"ס כמוסד חינוכי לא פורמלי.
4,581 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 51024
סקירת שבע האינטליגנציות שהוגדרו ע"י הווארד גארדנר ובחינת הפוטנציאל החינוכי של תיאוריה זו.
4,210 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66860
בחינת האופן בו נתפס העולה הצעיר מאתיופיה בחברה הישראלית ושאלת אפשרותו ואיפיוניו להיות בעתיד מנהיג חינוכי בה.
11,151 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50788
דיון בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ובחינת תנועות הנוער כחלק מהחינוך הלא פורמלי.
3,655 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69465
מחקר איכותני הכולל ראיון עם מנהלת וניתוחו.
5,037 מילים (כ-15.5 עמ'), 3 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61104
הילדים החריגים, המאפיינים שלהם מבחינות גופניות ומנטליות והפעולות הנעשות בכדי לשלבם במסגרת חינוכית רגילה.
6,032 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61414
תיאור עבודתה של יועצת חינוכית על פי ראיון שנעשה איתה.
3,299 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 162.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16