היישום אינו מחובר לאינטרנט

אינטליגנציות מרובות כפילוסופיה חינוכית

עבודה מס' 051024

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת שבע האינטליגנציות שהוגדרו ע"י הווארד גארדנר ובחינת הפוטנציאל החינוכי של תיאוריה זו.

4,210 מילים ,8 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
1. התיאוריה של האינטליגנציות המרובות
2. שבע האינטליגנציות
3. השתמעויות חינוכיות
4. ההתמודדות החינוכית עם ריבוי האינטליגנציות
5. תפקידי בית הספר העתידי - בעידן האינטליגנציות המרובות
6. חשיבה על אינטליגנציות באמצעות חידות
7. אינטליגנציה רפלקטיבית
8. אינטליגנציות מרובות - להשבחת תהליך הלמידה
ביבליוגרפיה


מבוא
הגדרה: אינטליגנציה: השכלה, תבונה, התפתחות דעת, כוח השפיטה והשכל.1
הסיפור של מושג האינטליגנציה המודרני, התחיל בשנת 1904. 2 באותה שנה פנתה ועדה של משרד החינוך הצרפתי אל הפסיכולוג אלפרד בינה בבקשה שיפתח עבורה מבחן, שבאמצעותו ניתן יהיה להבחין בין ילדים בעלי פיגור שכלי וילדים בעלי הפרעות התנהגותיות, כדי שניתן יהיה להפנות את הראשונים לחינוך מיוחד.
המבחן שפיתח בינה הוא אבי מבחני האינטליגנציה , המציינים את מנת המשכל , ה- I.Q . (מנת המשכל היא תוצאה של חלוקת הגיל השכלי של הנבדק, כפי שהוא נמדד על-ידי מבחן האינטליגנציה, בגיל הכרונולוגי כפול מאה). הפסיכומטריקאי האמריקאי טרמן מאוניברסיטת סטנפורד, שכלל את מבחן בינה, ומאז המבחן הבסיסי הוא מבחן סטנפורד - בינה.
באותה שנה פרסם הפסיכומטריקאי האנגלי צ'רלס ספירמן מאמר בשם "אינטליגנציה כללית הנמדדת ומוגדרת באופן אובייקטיבי", שבו טען, כי ניתן לציין את האינטליגנציה האנושית באמצעות מספר אחד המצביע על "יכולת כללית".
ספירמן סיפק תיאוריה למבחן של בינה וישות למושג "אינטליגנציה". הוא טען שמבחן האינטליגנציה בודק "אנרגיה מנטלית" החודרת לכל הפעילויות השכליות וקובעת את יעילותן.
כאשר שתי מגמות אלה - המבחן של בינה , והתיאוריה של ספירמן - הותכו על-ידי תאורטיקנים שבאו בעקבותיהם, הוצת הפתיל ומבחני אינטליגנציה מגובים תיאורטית (ואידיאולוגית) פשטו במהירות וחרצו גורלות של יחידים וקבוצות . נוסדה "האימפריה של ה ,"I.Q - המורכבת מאידיאולוגיות, תיאוריות, מערכות חינוך ואינטרסים חברתיים שונים המבוססים על "פרדיגמה דוגמטית" של אינטליגנציה.

במהלך הזמן, קמו חוקרים וערערו כל אחד במסגרת ההתייחסות ובעוצמה שלו, את הפרדיגמה הדוגמטית של האינטליגנציה , ופיתחו פילוסופיות חדשות. לערעור זה יש ותהיינה משמעויות חברתיות וחינוכיות מרחיקות לכת.
חוקרים פיתחו מושג חדש של אינטליגנציה, המחייב מבחני אינטליגנציה ותפיסה פילוסופית חינוכית אחרת . והם אכן , פיתחו תיאוריות חינוכיות חלופיות.
גדול החוקרים, ומפתח תיאוריית "האינטליגנציות המרובות" הנו הווארד גרדנר. תיאוריה אשר חוללה מהפכה בתפיסת האינטליגנציה המקובלת. היא הביאה ראיות לכך, שהאינטליגנציה האנושית אינה ישות שכלית אחידה, אלא צירוף של מספר אינטליגנציות נפרדות, בעלות מיקום מובחן במוח, ומנגנונים ייחודיים של עיבוד מידע .
תיאוריית האינטליגנציות המרובות וההשתמעויות החינוכיות שלה, זכו לאהדה ולהשפעה חסרת תקדים בתחום המחקר והחינוך. תיאוריה זו עשתה פלורליזציה למושג האינטליגנציה. היא הראתה שאין אינטליגנציה אחת , אלא שבע אינטליגנציות אוטונומיות , וכי הגדרת האינטליגנציה מותנית במה שנחשב לאינטליגנטי בתרבות נתונה .
לתיאוריית האינטליגנציות המרובות - פוטנציאל חינוכי אדיר , זימון לפרוייקטים חינוכיים רבים - ולכך אתייחס בהמשך.
-------------------------------------------------------------------------------
1. אבן שושן אברהם \ מילון עברי עברי חדש מנוקד ומצוייר כרך ראשון.
2. הרפז יורם \ "תפיסות חדשות של האינטליגנציה והחשיבה" \ משרד החינוך , האגף לתוכניות לימודים .

ביבליוגרפיה
1. אבן שושן אברהם \ מילון עברי עברי חדש מנוקד ומצוייר \ כרך ראשון.
2. ברנקו וייס \ "מכון לטיפוח החשיבה" , רח' הנטקה 40 ירושלים .
3. בן-ארי רחל \ הרצאה במסגרת השתלמות בנושא "הוראה מורכבת" - המכון לקידום
האינטגרציה החברתית במערכת החינוך , אוניברסיטת בר-אילן .
4. גרדנר הווארד \ "אינטליגנציות מרובות" - התיאוריה הלכה למעשה, "אסופה".
בהוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך
והתרבות, מאנגלית: צוקרמן אמיר . .1996
5. הרפז יורם \ "תפיסות חדשות של האינטליגנציה והחשיבה" \ משרד החינוך
והתרבות, האגף לתוכניות לימודים , מאי 1996 . אייר תשנ"ו .
6. ונר גדעון \ "חשיבה על אינטליגנציות באמצעות חידות" - בתוך "חינוך החשיבה", מכון
ברנקו וייס לטיפוח החשיבה , משרד החינוך והתרבות , ת"א - מאי .1997
7. "מגמות" - כרך נ"ה מס' 2-3 דצמבר .1993
8. פרקינס דיוויד \ "מיפוי נופי החשיבה" - בתוך "חינוך לחשיבה" , - יוני 1997 , ת"א .

מקורות:

אבן שושן אברהם / מילון עברי עברי חדש מנוקד ומצוייר / כרך ראשון .
ברנקו וייס / "מכון לטיפוח החשיבה" , רח' הנטקה 40 ירושלים .
בן-ארי רחל / הרצאה במסגרת השתלמות בנושא "הוראה מורכבת" - המכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך , אוניברסיטת בר-אילן .
גרדנר הווארד / "אינטליגנציות מרובות" - התיאוריה הלכה למעשה , "אסופה" . בהוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך והתרבות , מאנגלית : צוקרמן אמיר . 1996 .
הרפז יורם / "תפיסות חדשות של האינטליגנציה והחשיבה" / משרד החינוך והתרבות , האגף לתוכניות לימודים , מאי 1996 . אייר תשנ"ו .
ונר גדעון / "חשיבה על אינטליגנציות באמצעות חידות" - בתוך "חינוך החשיבה" , מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה , משרד החינוך והתרבות , ת"א - מאי 1997 .
פרקינס דיוויד / "מיפוי נופי החשיבה" - בתוך "חינוך לחשיבה" , - יוני 1997 , ת"א .
הרפז יורם / "תפיסות חדשות של האינטליגנציה והחשיבה" / משרד החינוך , האגף לתוכניות לימודים .
גרדנר הווארד / "אינטליגנציות מרובות" - "התיאוריה הלכה למעשה" .
ונר גדעון / "חשיבה על אינטליגנציות באמצעות חידות" . - בתוך "חינוך החשיבה" . - מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה .
פרקינס דיוויד / "מיפוי נופי החשיבה" - בתוך "חינוך החשיבה" , אייר תשנ"ו , מאי 1996 . ת"א .
ד"ר בן-ארי רחל / הרצאה במסגרת השתלמות בנושא "הוראה מורכבת" , "המכון לקידום האינטגרציה החברתית במערכת החינוך" . אוניברסיטת בר-אילן . 1990 .

תגים:

הטרוגניות · תלמידים · אינטליגנציה · חשיבה · גרדנר · גארדנר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אינטליגנציות מרובות כפילוסופיה חינוכית", סמינריון אודות "אינטליגנציות מרובות כפילוסופיה חינוכית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.