היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 31034
תנאי המחיה של היהודים בעיר העתיקה, פעולות הנדבנים, רכישת אדמות, הקמת בית ישראל, הכישלון ובטחון הישובים.
2,841 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 32672
הגורמים הסביבתיים, החיצוניים והפנימיים שהביאו לכך. ניתוח המקרה של שכונת מחנה ישראל.
2,890 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64503
ביקורת על גידור הפארק וגביית תשלום ממבקרים שאינם תושבי העיר.
1,363 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66835
ניתוח תוכן איכותני של מאמרים וציטוטים מעיתונים בעת המבצע, בשילוב עם חומר תיאורטי.
7,446 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21454
סקירת תולדות העיר מהיווסדה ועד החרבתה (תקופות הברונזה והברזל), חשיפת התל ומיקומו,הממצאים הארכיאולוגיים (מבנים,חומה,שער,בית בד) והפולחניים.
5,528 מילים (כ-17 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61154
העיתונות הישראלית במבצע "חומת מגן" כמקרה מבחן.
9,922 מילים (כ-30.5 עמ'), 12 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 61857
ההסברה הישראלית במבצע "חומת-מגן" -פעילות צה"ל במחנה הפליטים ג'נין.
9,418 מילים (כ-29 עמ'), 60 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66591
ניתוח הסרטים - "הסיפור שאינו נגמר", "החומה", "באזז".
4,812 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 51071
ניתוח הפירמה על פי המודלים השונים (SWOT ,BOSTON ,PEST וכו') והצעת חלופות אסטרטגיות.
5,446 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20