היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 61317
סקירת הגורמים בקבלת ההחלטה לעזור לזולת.
2,721 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63817
ניתוח הסעיפים הרלוונטיים בחוק והצגת עמדות מלומדים שונות בסוגיות העולות מסעיפים אלו.
4,006 מילים (כ-12.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40485
מהות האקזיסטנציאליזם, הספרות של סרטר,מקורות ההשפעה שלו, הקיומיות לפי סרטר, האדם ודעותיהם של אחרים על סרטר.
8,918 מילים (כ-27.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 63978
הערכה עצמית חיובית/ שלילית - האם תשנה את התייחסותנו לזולת?!
4,451 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61785
דיון השחיקה הנוצרת בקרב אנשי המקצוע המעניקים שירות לזולת תוך התייחסות לתחום הריפוי בעיסוק.
2,492 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67230
תפיסת האני-זולת הבאה לידי ביטוי במשל המערה. משל המערה בספר ז' של המדינה, מהווה ניסיון לשרטוט קווים של מדינה אידיאלית. הדיאלוגים האפלטוניים שאינם הרצאת רעיונות פילוסופיים מותירים את אפשרות הניתוח של רעיונות חבויים המצויים בין השורות. תפיסת ה-אני
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 1 מקורות, 217.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6