היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 66361
המאפיינים הרדיקלים של התנועה, הגורמים להקמתה, ניתוח אמנת התנועה ועמדתה לגבי הסכם השלום שנחתם בין ישראל ובין אש"ף.
9,692 מילים (כ-30 עמ'), 18 מקורות, 602.95 ₪
עבודה מס' 61915
הגדרת הטרור, סקירה היסטוריוגרפית של אש"ף ובחינת מעורבותה של הרשות הפלשתינית והעומד בראשה בהפעלת טרור נגד ישראל.
9,433 מילים (כ-29 עמ'), 23 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61807
בחינת התהליך שעבר הארגון, תוך כדי כך התמקדות בנושאים אקטואליים כמו כשלון שיחות 'קמפ דויד 2 ' ואינתיפאדת אל-אקצה.
7,018 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65333
ניתוח המלחמה האמריקאית האחרונה בעירק בהתייחס לנושאים הבאים: ציר הרשע, הרתעה קונבנציונלית, מלחמה אסימטרית, תמרון ואש, טרור וגרילה, נשק בלתי קונבנציונלי (פיתוח והצטיידות, אמנות, פיקוח והרתעה)
1,402 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 62177
סקירת מערך כיבוי האש בישראל ודיון בהצעה להפוך מערך זה ממוניציפלי לארצי.
2,288 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 64501
הגישות השונות בחקר הסכסוך על המים במזרח.
4,876 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63222
כיצד פירשו הצדדים השונים את הסכם שביתת הנשק, ומדוע לא הצליח הסכם זה ליצר שקט.
8,163 מילים (כ-25 עמ'), 24 מקורות, 518.95 ₪
עבודה מס' 66592
הסיבות והנסיבות שהביאו להקמת הארגון.
4,167 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65807
מדוע נוצר מאבק בין אש"פ לירדן וכיצד הוא בא לידי ביטוי בשנים 1964-1967 ?
5,821 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 398.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18