היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 70298
בחינת השאלה מבחינת הפן המוסרי והמשפטי ובעיקר מהפן ההלכתי.
4,337 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 142.95 ₪
עבודה מס' 62397
תיאור וניתוח תהליכי ההתמודדות של רשת השקם עם המשבר שפקד אותם תוך מציאת הקשר בין הארגון מחדש להתייעלות ורווחיות בחברה.
14,993 מילים (כ-46 עמ'), 20 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68606
מחקר תיאורטי אשר בחן את שיטת 'בדיוק בזמן' (JIT) ואת השפעת השיטה על התייעלות החברה.
3,714 מילים (כ-11.5 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68840
ניתוח של אירוע הקשור להתייעלות בהוצאות הכספיות.
6,002 מילים (כ-18.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70511
האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.
6,771 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 641.95 ₪
עבודה מס' 68610
ניתוח SWOT, מאיצי ערך להתייעלות.
2,575 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 67390
הצגת העסק בפני המשקיעים, הצגת הפוטנציאל הטמון בהתרחבותו, התייעלותו והכדאיות העסקית הטמונה בו.
9,009 מילים (כ-27.5 עמ'), 6 מקורות, 483.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7