היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 67586
דמותו הדואלית של זורבה היווני כאידיאל רוחני וכלי לביטוי מחשבות אנטי-חברתיות. הרומן "זורבה היווני" כייצוג הריאליזם הסובייקטיבי של הרומן במאה העשרים
3,781 מילים (כ-11.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63625
8,005 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61856
בחינת הפרשה לפי הגישה המרכסיסטית והגישה הפלורליסטית.
3,093 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60400
תיאור השלטון היווני בבבל ואופן ההסתגלות והקבלה של כל אחד מהעמים את העם השני. נסיון לראות האם היתה הלניזציה של בבל או "התבבלות של היוונים".
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 61084
הצגת ההחלטה ושיטת החדירה לשוק היווני על ידי חברה למוצרי ניקוי.
2,963 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50914
סקירת הנושא מההיבט של מנהל עסקים תוך התייחסות לדילמת המימון כנגד ההשקעות, ריבית ההון וההיוון, מבנה ההון בחברות וגיוס משאבים.
7,781 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50719
התייחסות ל'דיאלוג פרוטאגורס' ול'פוליטאה' של אפלטון, ובחינת יחסם של היוונים לאימפריה.
3,514 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65759
הערכת שווי לחברת בבילון על-פי דו"חות 2006. כולל ניתוח סביבתי, SWOT, תחזית ל-5 שנים, והיוון עפ"י DCF.
5,391 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40237
הדת היוונית ומקומה בחברה, הפנתיאון היווני-רומי, והפולמוסים בנושא דת ופילוסופיה וחלקו של קיקרו בהם.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11