היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 64250
ניתוח הארגון הנבחר במטרה ללמוד את הסביבות החיצונית והפנימית שמשפיעות על הארגון במטרה לאתר חולשות ואיומים עיקריים, לנתחם ולהציע פתרונות.
10,960 מילים (כ-33.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64032
כיצד השפיעה התלות ההדדית בין הפוליטיקה הפנימית לבין הפוליטיקה החיצונית על אופן התנהלות המשא ומתן בקמפ דיוויד?
2,452 מילים (כ-7.5 עמ'), 11 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66668
ניתוח ענף התיירות, הסביבה החיצונית והפנימית לארגון ואסטרטגיית פיתוח עתידית לשנים הבאות.
8,606 מילים (כ-26.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65174
ניתוח האסטרטגיה השיווקית של Palm Pilot, ניתוח הסביבה החיצונית והפנימית על פי מודלים שונים, זיהוי הבעיה השיווקית/אסטרטגית והצעה לאסטרטגיה שיווקית חדשה.
4,063 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 51025
ניתוח כולל של החברה ובחינה באמצעות מודל פורטר את התאמתה לסביבה החיצונית המודרנית המשתנה.
6,725 מילים (כ-20.5 עמ'), 9 מקורות, 276.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5