היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 41469
תאור סטטיסטי, תאור המשתנים המסבירים, ההנחות הסטיסטיות הנדרשות לאמידת המודל ובדיקת כל המשתנים(כולל גרפים).
2,539 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65992
השוואה סטטיסטית בין שלוש קרנות והתפלגות ביצועיהן הנאמנות לשוק ההון תוך שימוש בנתונים אמפיריים, בתקופה שבין אפריל 2000 למרץ 2004.
12,072 מילים (כ-37 עמ'), 12 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 66811
בחינת הגורמים שהביאו להקמתה של מפלגת רפ"י ולהתפלגותה ממפלגת מפא"י, והגורמים להיעלמותה מן הקשת הפוליטית זמן קצר לאחר מכן.
8,425 מילים (כ-26 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41420
התפלגות ההוצאות לפי סוגי מוסדות החינוך וההוצאה לתלמיד תוך בדיקת ההשקעה והתשואה.
3,322 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40568
אומדן התפלגות סניפים וגודל סניף לפי נתונים סוציו-כלכליים,רווחיות ואומדן רווחיות לפי נתונים מאזניים ותפעוליים.
1,679 מילים (כ-5 עמ'), 7 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 41295
הרקע למרד וההתפלגות מ"ההגנה", ההתנקשות בלורד מוין, הסזון נגד האצ"ל, פעולת הש"י והפלמ"ח, האידיאולוגיה והפוליטיקה וארגונים אחרים.
23,994 מילים (כ-74 עמ'), 44 מקורות, 566.95 ₪
עבודה מס' 70487
איפיון ומידול תהליך כניסת ובידוק נוסעים לתחנה המרכזית בירושלים, חישוב ההתפלגויות ושימוש בתוכנת ARENA לביצוע סימולציה ונתינת פתרונות והצעות ייעול למצב הקיים.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 0 מקורות, 406.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7