היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 63715
6,759 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50946
בחינת נושא העדתיות לפי הגישה התרבותית תוך התייחסות לגישות האחרות לחקר העדתיות.
8,848 מילים (כ-27 עמ'), 35 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40218
הרקע הפסיכולוגי והאידיאולוגי, רשתות הקשרים הבין-אישיים בישראל, והשפעת מקום המגורים על השונות החברתית.
1,910 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61471
ניתוח הגישה התרבותית בחקר העדתיות בישראל והשפעתה על כישלון כור ההיתוך.
8,865 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 253.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4