היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68254
האם החקיקה של שנות ה-90 הרחיבה את ההגנה על הליך הוגן לנאשם או שמא היא דווקא צמצמה אותה?
4,592 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67291
בחינת ההשפעה של יישום תקן 16 על גובה חלוקת דיבידנד בחברות הכפופות לחוק ני"ע.
5,902 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67931
בחינת המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום ודווח באמצעות דוגמאות, וביקורת של שווי הוגן.
14,497 מילים (כ-44.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66910
תיאור התקנים החשבונאיים החדשים בארץ ובעולם בנושא השווי ההוגן.
8,862 מילים (כ-27.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69544
סקירת היחס של המשפט הישראלי והמשפט המשווה באשר לסימני מסחר, תוך השמת דגש לעניין ה"שימוש ההוגן בסימני מסחר".
14,730 מילים (כ-45.5 עמ'), 44 מקורות, 398.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6