היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 60222
בחינת השונה והדומה בין שידורי שני הערוצים.
2,389 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 60052
דיון בציורי הטבע הדומם במאה השבע עשרה בהולנד
4,474 מילים (כ-14 עמ'), 5 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 66542
השוואה בין סדרת הסאטירה הבריטית "הממלכה הקטנה" לגרסתה הישראלית "הישראלים" בנסיון להבין אילו הבדלים תרבותיים ולשוניים קיימים בין שתי הסדרות ואיך ההבדל בין ההומור הבריטי וההומור הישראלי הופך אותן לסדרות מאוד שונות למרות הפורמט הדומה.
3,466 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64028
ההתנגשות ביניהם, הדומה, השונה ויחסי הגומלין
15,690 מילים (כ-48.5 עמ'), 35 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 70327
ניתוח מוסיקלי הכולל דוגמאות, תוך הדגשת הדומה והשונה בין היצירות.
2,905 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64174
ניתוח השונה והדומה בין משחק במציאות החיים למשחק בתיאטרון
9,888 מילים (כ-30.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50986
הגורמים להצלחתה ולנפילתה של השושלת, תרומתה לסין והשונה והדומה ביחסם של הסיונג-נו וווי הצפונית לסינים.
1,682 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69241
התבוננות בשני סיפורי מלחמה של ס' יזהר על הדומה והשונה ביניהם
4,114 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 67890
התפתחות הארגונים במהלך השנים, תוך שימת דגש על הגורמים שהובילו להקמתם והגורמים שהובילו לשינויים בהם, וכן השונה והדומה ביניהם.
7,878 מילים (כ-24 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15