היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 41192
בנייה 'לאומנית', אישיותו של ביסמרק,הלאומיות הגרמנית וסממנים לאומיים בבנייה.
10,255 מילים (כ-31.5 עמ'), 20 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61908
על ייסודה וקיומה של המושבה הגרמנית בחיפה.
3,694 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 40558
רקע היסטורי,ההיבט הספרותי של צמיחת הלאומיות הגרמנית, ההשפעות על סיפורי האחים גרים, רומנטיקה, אגדות ולאומיות.
1,681 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50884
מאמר קצר שמטרתו לבדוק את הקשר בין המהפכה הצרפתית והתפתחות הלאומיות הגרמנית.
1,249 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 61942
1,238 מילים (כ-4 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65684
השוואה היסטורית והיסטוריוגרפית בין שני מאמצי האיחוד להקמתה של גרמניה המודרנית. איחוד ליברלי מול קאנצלר הברזל.
6,734 מילים (כ-20.5 עמ'), 7 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 63539
1,784 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 31044
הגורמים להגירתם של עובדים תורכים לגרמניה, מדיניות גרמניה, העוינות שבה נתקל המיעוט כולל צפיה לעתיד.
5,436 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60362
פיתוח ההנחה כי לא זאת בלבד שהביולוגי הפך לאובייקט המרכזי של הרוח, אלא שהוא הפך לכוליותה.
11,119 מילים (כ-34 עמ'), 35 מקורות, 374.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21