היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 50410
סקירת המיתולוגיות הבולטות של המזרח הקרוב הקדום ושל המזרח הרחוק בנושא בריאת האדם.
10,391 מילים (כ-32 עמ'), 19 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 63917
הגישות הפמיניסטיות שהתפתחו בשאלת בריאת האישה ומעמדה במקרא.
7,189 מילים (כ-22 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69974
השוואה בתיאורי גן עדן טרום הופעת האסלאם ולאחר האסלאם כפי שהם משתקפים בספרים "אז באין כל" ו"ארומם אל".
5,013 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64359
בחינת ביסוס הזכות לסביבה בריאה בזכויות האדם (הפרט והציבור) וחובת השלטון הנגזרת מכך לדאוג לצורכי הציבור ולאוויר נקי.
3,516 מילים (כ-11 עמ'), 40 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 41109
הפיוט ושירת הקודש העברית הקדומה, יוסי בן יוסי ויצירתו ובריאת העולם וההיסטוריה הקדומה בז'אנר סידרי העבודה.
6,329 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40924
ראיית הבריאה והאדם, הסטואה, התפיסה האפיקוראית, האסכולה הסקפטית, דת פילוסופיה והפוליס, האדם ואלוהיו, דמותו של קיקרו וקיום השגחה אלוהית.
7,413 מילים (כ-23 עמ'), 7 מקורות, 276.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6