היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 68261
ניתוחים סטטיסטיים שונים, כפי שנעשו והובאו על ידי חוקרים שונים בתחום, תוך התייחסות לשביתות במשטר דמוקרטי.
8,197 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 307.95 ₪
עבודה מס' 61131
משאל עם , 2002
דיון בכלי משאל העם ככלי דמוקרטי.
6,813 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60457
מאפייני משטרו של אתאתורכ- האם משטרה של תורכיה הוא דמוקרטי או דיקטטורי.
8,187 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 51000
סקירת הסגנון הבירוקרטי והסגנון החברתי-דמוקרטי.
2,219 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65641
ניתוח יציבות המשטר האמריקני בשנות כהונתו של קנדי באמצעות חמש גישותיהם של ליפסט, אלמונד, לייפהרט, גולדברג ונויברגר.
6,393 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50766
הגדרת סוג משטר זה, בחינת עקרון חופש הביטוי וביטוייו בתקשורת וכן בדיקת יישומו בישראל.
2,782 מילים (כ-8.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65856
התערבות הריבון הפוגעת במימוש זכות השביתה כזכות יסוד הלכתית וחברתית במשטר דמוקרטי.
9,251 מילים (כ-28.5 עמ'), 44 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 66036
מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.
7,664 מילים (כ-23.5 עמ'), 36 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63502
המקרה של הודו בין 1970-1980.
5,716 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28