היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 63300
הבדלי הגישות בין דיין לבן גוריון.
6,878 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66826
רקע קצר אודות הרא"ש (רבנו אשר יחיאל) והרשב"א (רבנו שלמה בן אדרת), גישתם לתופעה זו בתור דיינים, פסיקתם והדוקטרינות שהנחו אותם
2,390 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63751
2,224 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50597
פיקאסו והגרניקה ומערכת היחסים בין התמונה והסרט. העבודה כוללת את התמונות הנדונות.
1,769 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 69699
ניתוח פעילותו של דיין לאור תיאוריות בנושא מנהיגות.
8,279 מילים (כ-25.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31321
הצגת המדיניות מול תפיסת הביטחון שלו, הצעותיו להסדר עם מצרים ותקופתו כמושל צבאי.
10,240 מילים (כ-31.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 32723
תהליך המינוי,משך הכהונה בישראל ובמדינות נוספות,הכישורים הנדרשים,מינוי מיעוטים ונשים, מינוי דיינים וקאדים, סטטוס שופטים ועוד.
13,407 מילים (כ-41.5 עמ'), 30 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 40268
"אוואנטי פופולו"\רפי בוקאי,"גשר צר מאוד"\ניסים דיין ו"גמר גביע"\ערן ריקליס.
2,277 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68762
רעיונות התנועה האנטי-פסיכיאטרית, וניתוח מקרה של אסי דיין.
1,285 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9