היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 67359
השוואה היסטורית ומעשית בין ארבע ערים בעולם המוסלמי: קהיר, איסטנבול, טהרן ודובאי.
7,194 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69781
דיון באמצעות שתי כתבות, אחת מן העיתונות הכתובה והשנייה מן העיתונות המקוונת.
833 מילים (כ-2.5 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 65675
האם קיים קשר בין דגם מיקום המתקנים להשלכות הכלכליות והתיירותיות של האירוע וכיצד, אם בכלל, משפיע אופיו של הדגם על ההשלכות האמורות.
3,990 מילים (כ-12.5 עמ'), 38 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65457
איזה דגם היה יותר דומיננטי יותר בתהליך קבלת ההחלטות של הממשל האמריקני - הרציונלי או הפסיכולוגי.
3,404 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66049
יחסי גומלין מפלגת הפועל המזרחי כמרכז משנה למרכז על פי דגם מרכז ופריפריה בתקופת המנדט
5,682 מילים (כ-17.5 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 63889
בחינת התהליך על פי הדגמים המרכזיים לקבה"ח: הרציונלי, הארגוני, הפוליטי-בירוקרטי והקוגניטיבי/פסיכולוגי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63975
פרוסמינריון הבוחן האם שיתוף עובדים בארגונים הנה שיטה אפקטיבית, סוקרת את דגמי השיתוף הנפוצים ואת הקשר להפרטה ולהיחלשות האיגודים המקצועיים.
4,988 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 60811
ציור הבאר כדגם של אמנות מסורתית, ששימרה לדורות הבאים אגדות ומדרשים שונים, עד שאלה כונסו ונערכו.
5,375 מילים (כ-16.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61933
דיון בדגם התרבות הפוליטית של ש"ס כאנטיתיזה לתרבות פוליטית דמוקרטית נאורה, ע"פ התיאוריה של גבריאל אלמונד וסידני ורבה.
8,733 מילים (כ-27 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16