היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 50835
רקע על אפלטון, "על הצדק" והמדינה האידיאלית ומאפייניה לפי אפלטון.
7,672 מילים (כ-23.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64144
בחינת מעמדה של האומנות בתורתו של אפלטון, תוך שימת דגש על תפקיד האומנות במדינה האפלטונית והאופן בה היא מעוגנת במטאפיסיקה ובתורת ההכרה של אפלטון.
5,243 מילים (כ-16 עמ'), 17 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 10340
סקירת ביקורתו של אפלטון - המטאפיסיקה הפרמנידית בנושא היש והאין כולל בעית תנועה.
2,996 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50509
בחינת התייחסותו של אפלטון לפיתגוראים במספר סוגיות-נצחיות הנפש, הבסיס הרציונלי של האדם, החינוך הנכון ועוד.
931 מילים (כ-3 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60133
מבוא קצר לחיי אפלטון ופועלו ובחינת ההיבטים השונים של המדינה האידיאלית על פיו.
8,856 מילים (כ-27 עמ'), 25 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60165
הביקורת של אפלטון על הדמוקרטיה האתונאית.
2,797 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 61373
הצגת התשתית המחשבתית של מודלים אלו אצל אפלטון ואצל הרמב"ם והשוואה בינהם.
7,355 מילים (כ-22.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70393
בחינת שתי יצירות ספרות: "עולם חדש מופלא" ו-"1984", לאור רעיונות מרכזיים שעלו בחשיבתו של דיקארט ובביקורת אותה העביר אפלטון באמצעות משל המערה.
2,784 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 41190
המידה הטובה, עולם הדת של אפלטון, השפעת המשטר על תפיסת הרצון העצמי, רצון וחתירה לאמת.
2,933 מילים (כ-9 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26