היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 50597
פיקאסו והגרניקה ומערכת היחסים בין התמונה והסרט. העבודה כוללת את התמונות הנדונות.
1,769 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 63751
2,224 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68762
רעיונות התנועה האנטי-פסיכיאטרית, וניתוח מקרה של אסי דיין.
1,285 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 69699
ניתוח פעילותו של דיין לאור תיאוריות בנושא מנהיגות.
8,279 מילים (כ-25.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31321
הצגת המדיניות מול תפיסת הביטחון שלו, הצעותיו להסדר עם מצרים ותקופתו כמושל צבאי.
10,240 מילים (כ-31.5 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 50350
עבודה זו מנתחת את השיר מבחינת היחסים הבין דוריים המתבטאים בו.
2,085 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61476
בחינתם של 25 שירים וסיפורים בין השנים 1999 - 1979.
12,191 מילים (כ-37.5 עמ'), 33 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 66826
רקע קצר אודות הרא"ש (רבנו אשר יחיאל) והרשב"א (רבנו שלמה בן אדרת), גישתם לתופעה זו בתור דיינים, פסיקתם והדוקטרינות שהנחו אותם
2,390 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63300
הבדלי הגישות בין דיין לבן גוריון.
6,878 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11