היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
עבודה מס' 50202
אלוהים כאידיאל, אלוהי יום, מטפיסיקה ופיסיקה, דאיזם, תאיזם, אנתרופומורפיזם, אנלוגיה, ואלוהים כמושג מכוון.
3,766 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41606
רקע ביוגרפי, תפיסתו של ניטשה בדבר האלוהים והשפעתה של תפיסה זו על זרמים בפילוסופיה ובמיוחד על האקזיסטנציאליזם.
2,773 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 40456
אלוזיות מקראיות, אנטרפטציות ודת.
1,501 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61998
עבודה המנתחת את סיפור העקדה מהיבטים שונים.
2,452 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20182
הצגת דיון בנושא מהות האל, פעולתו ותפקידו בעולם על פי אפלטון כפי שהוא דן בסיפרו "טימאיוס".
3,984 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31161
השוואה בין השקפותיהם ותפיסותיהם של השניים כולל התרומה של תיוג פילוסופים בתגים ביוקרטים.
2,436 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 20427
הצגת טיב הוויתו של האל, מתן דמות, מידותיו ותכונותיו, פעולותיו, האלילות ועוד.
3,195 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21446
התייחסות לאלוקות מונותיאסטיות ומהותה תוך סקירת משנתו של הרמן כהן, תולדותיו ויחודה של תורתו.
3,640 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68370
בחינת מיקום האדם מול אלוהיו בתפישת השל, דרך עמידה על שתי הבחנות עיקריות אותן עורך בחיבוריו הנוגעות בעניין התפילה: 'יחיד מול ציבור' ו-'קבע מול כוונה'.
1,628 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12