היישום אינו מחובר לאינטרנט

אדם הראשון וגאולה אחרונה על פי שלמה מולכו

עבודה מס' 060816

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת גישתו של מולכו תוך התייחסות לשותפות הגורל בין ישראל לקב"ה.

4,570 מילים ,8 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

אדם הראשון וגאולה אחרונה על פי שלמה מולכו

תוכן עניינים
מבוא
פרק ראשון: האדם והידיעה
פרק שני: החטא ועונשו
פרק שלישי: תיקון הקילקולים
פרק רביעי: גאולה אחרונה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
עם בריאתו של האדם הראשון היתה השכינה שורה בגן העדן. כאשר חטא האדם הראשון ואכל
מפרי עץ הדעת, בניגוד להוראה שקיבל מבוראו, נסתלקה משם השכינה והמשיכה לעלות השמיימה,
משום עוונותיהם הרצופים של הדורות הבאים. על פי ההגות התלמודית-מדרשית, נועדו המצוות
לגרום לשכינה, שתהא שורה על עם ישראל. בבראשית רבה נאמר, כי הימצאותה של השכינה בקרב
עם ישראל, מותנית בשלמותו הדתית של העם. (אידל, (182 :1993

שלמה מולכו ב"ספר המפואר" מדבר על הגאולה האחרונה, אשר תשיב את האדם אל מדרגת
השלמות והתיקון, בה היה שרוי אדם ראשון קודם שחטא. מולכו מציג את האנאלוגיה בין חטאו של
האדם הראשון ועונשו לבין חטאם של ישראל לאחר מתן תורה. מעמד הר סיני היה אמור להוות את
תיקון חטאו של האדם הראשון ובעצם היתה זו אמורה להיות ראשיתה של גאולה אחרונה, ואז לא
יאירו עוד לעם ישראל השמש והלבנה, אלא האור הגדול של הקב"ה בכבודו ובעצמו (מולכו, ד"ה,
ע"ב). הקב"ה ברא את האדם ונטע בו את הנשמה הקדושה וזוהי הנשמה המייחדת את ישראל
משאר העמים. באמצעותה של הנשמה יוכלו ישראל להשיג את סודות התורה (מולכו, ד"ו, ע"א).
בתחילה השליט הקב"ה את האדם על העולם ולא חסר לו דבר מלבד בריאת עולמות והחרבתם,
והוא שנאמר "ותחסרהו מעט מאלוקים". בבריאתו את האדם, היתה בכוונת הקב"ה לתת לו את כל
התורה כמיקשה אחת ובה כל שביליה וסודותיה הנוראים ואף היה נכון לחיי נצח, בהחזיקו בעץ
החיים שבגן. האדם על פי אנאלוגיה זו, הינו החקלאי המטפל בגן והנשמה היא האדמה שבה
שתולים כל אותם סודות עליונים וסתרים עמוקים, אלוהיים ורוחניים, כפי שרמוזים בתורה
בהיותה כתובה בלא פרשיות ובלא פסוקים ותיבות ונקודות וטעמים. (שם, ע"ב(

מלכתחילה נועדו ישראל להיות יחידים בעולם, אולם לאחר חטאו של אדם הראשון, ולאחר שנפגמה
האחדות האנושית הבראשיתית, החל מאבק בין ישראל ובין אומות העולם. מאחר והעולם נברא
שלם ומושלם, לא יתכן כי ישאר עם קלקלותיו ויגיע יום תיקונו והתיקון אינו כפוף רק על ישראל, כי
אם על העולם כולו, שמיים וארץ.

בעבודתי ארצה לטעון כי למרות שהתיקון אמור לבוא על העולם כולו, הרי שקיימת שותפות גורל
בין ישראל לקב"ה, כיוון שאדם ראשון היה מישראל ועל כן לכל מקום שגלו ישראל, גלתה השכינה
עמהם (מגילה, כ"ט: ע"א). רק בגלל שחטא אדם ראשון, נסתלקה השכינה ועמה גאולה אחרונה,
אשר היתה אמורה להקנות לאדם ראשון ולזרעו כוחות לברוא ולהחריב עולמות.

כפי שהתורה נחלקה לפרשיות ופסוקים ותיבות, כן נחלקו בני האדם לעמים וכן לפירושים השונים
אשר ניתנו לתורה על ידי עמים שונים.
על פי מולכו, בבוא הגאולה האחרונה שוב תתאחד התורה לדבר אחד ועצם אחד, ואיתה ישובו
ישראל להיות יחידים בעולם, עפ"י המודל של האחדות האנושית הבראשיתית, אשר בניה אכן
שולטים בעליונים ובתחתונים.

מקורות:

אידל, משה, (1993), 'קבלה: היבטים חדשים', הוצ' שוקן, ירושלים ותל-אביב.
יעקבסון, יורם, "הגאולה האחרונה באספקלריא של אדם הראשון לפי חכמי איטליה בתקופת הרנסאנס", 'דעת' 11, תשמ"ג, אונ' בר-אילן, רמת-גן, ע"מ 67-89.
כהן-אלורו, דורית, "מחכמתא עילאה לחכמתא דטרפי אילנא: הכשוף בספר הזוהר כפועל יוצא של חטא האדם הראשון", 'דעת' 19, קיץ תשמ"ז, אונ' בר אילן, רמת-גן, עמ" 31-65.
מולכו, שלמה, (תר"ץ),'ספר המפואר', האחים לוין-אפשתין ושותפם, ורשה.
מרוז, רונית, "מליקוטי אפרים פאנציירי דרשת האר"י בירושלים וכוונות האכילה", 'מחקרי ירושלים במחשבת ישראל' י, תשנ"ב, ע"מ 211-257.
ש"ץ, רבקה, "השפעת הספרות הגנוסטית על ס' המפואר של שלמה מולכו", 'מחקרי ירושלים במחשבת ישראל', כרך ו', (א-ב), תשמ"ז, האונ' העברית, ירושלים, ע"מ 235-267.
ש"ץ אופנהיימר, רבקה, (תשמ"ח), 'החסידות כמיסטיקה', הוצ' י"ל מאגנס, האונ' העברית, ירושלים.

תגים:

בריאה · קבלה · מחשבת · ישראל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אדם הראשון וגאולה אחרונה על פי שלמה מולכו", סמינריון אודות "אדם הראשון וגאולה אחרונה על פי שלמה מולכו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.