היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 40583
רקע גיאוגרפי, מקורות המים וגיאופוליטיקה, מפעלי מים ואגני ניקוז, חקלאות, אוכלוסיה וההיצע והביקוש למים בסוריה.
8,010 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65302
ניתוח המתודולגיות השונות להערכת שווי: DCF, מכפיל, שווי נכסי נקי וגישת העסקאות הדומות; כמו כן בוצעה הערכת שווי לחברת מכתשים אגן וניתוח הסביבה הכלכלית והעסקית לפי שיטת ה DCF וכן לפי שיטת המכפיל.
6,929 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68038
ניתוח כולל של דוחותיה הכספיים של חברת מכתשים-אגן, כולל הערכות שווי.
15,969 מילים (כ-49 עמ'), 16 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 64231
ניתוח החברה בשיטת DCF משנת 2005 ועד ל-2010 ולאינסוף. כולל סקירת החברה ושימוש בדוחות דירקטוריון, וניתוח אופקי ואנכי ויחסי נזילות.
9,514 מילים (כ-29.5 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68685
ניתוח פרופיל החברה, הסביבה בה היא פועלת וסקירה של מצב החברה היום.
3,780 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70443
ניתוח פנימי ארגוני של החברה והסביבה התחרותית בה היא פועלת עפ"י מודלים בתחום הניהול האסטרטגי.
11,649 מילים (כ-36 עמ'), 4 מקורות, 274.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6