היישום אינו מחובר לאינטרנט

נפרד אך שווה: תחום הדיור

עבודה מס' 070308

מחיר: 197.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם מוצדק להקים יישוב ערבי במדינת ישראל על אדמות המדינה באופן שהיישוב יהיה סגור עבור קבוצות אוכלוסיה אחרות?

8,518 מילים ,45 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

מדינת ישראל היא מדינה דו לאומית. היא מורכבת מיהודים וערבים המנסים לחיות יחד על אף ההבדלים בינהם. ישנה תחושה בקרב היהודים כי כל עוד המיעוט הערבי אינו מסכן את ביטחונו, אזי שמורה לו האפשרות לקדם את תפישת הטוב שהוא מאמין.
"משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה". קשר השייכות של תושבי מדינת ישראל באשר הם (יהודים וערבים) הוא עמוק ובעל משמעות רבה. השליטה בקרקע מהווה סימן היכר חשוב לשייכות ולבעלות על האדמה ועל הארץ. לאור כך, הויכוח בין יהודים ובין ערבים על השליטה בקרקע הוא אחד מן הנושאים הטעונים ביותר בישראל לאורך כל ההיסטוריה שלה. הבעיה אינה קיימת רק בישראל, ובעיית הלגיטימיות של הזכות לקרקע היא מרכיב מרכזי בסכסוכים לאומיים ואתניים בעולם. בעניין זה הערבים במדינת ישראל מדגישים את היותם מיעוט ילידי ובכך מדגישים כי לדעתם היהודים אינם קבוצה כזאת.
"...בדרך כלל, אופיו הילידי של מיעוט מעצים את מודעותו העצמית ואת תוקף תביעותיו במידה רבה מֵעבר לאלו של מיעוטים המתהווים, למשל, מהסתפחות מהגרים אל חברות רווחה כדי לשפר את מצבם. הוא הדין במקרה של המיעוט הערבי בישראל. הערך "צמוד", דהיינו, ההיאחזות הנחושה בנחלת האבות לנוכח האתגרים שמציב הרוב היהודי, אשר דווקא אותו הם תופשים כחברת מהגרים, מצוי במקום גבוה בדמות עולמם של הערבים" .
ברקע המחלוקת עומדת הטענה של חלקים בציבור הערבי כי כל הארץ, או לפחות החלק השיורי של הארץ למעט מה שנרכש על ידי יהודים "כדין", היא שלהם. מולה עומדת הטענה של חלקים בציבור היהודי כי מכוח זכויות היסטוריות ומשפט בינלאומי כל ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי. נדבך לא קטן למחלוקת העמוקה הזו הוא המימד הדתי. יש לציין כי ישראל היא מדינה קטנה, ויש בה גידול ניכר של האוכלוסייה, הנובע הן מריבוי טבעי גבוה.
על כל נתוני הרקע האלה אין זה מפתיע כי ישנו ויכוח היסטורי, שהוא חלק מן הסכסוך הלאומי הבלתי פתור, על חלקים ניכרים מן הטריטוריה של המדינה שנטען כי הם שייכים לערבים וכי הצדק מחייב השבתם. בנוסף יש טענות לגבי מידת הצדק החלוקתי הננקט או צריך להינקט בהקצאות עכשוויות של קרקע בישראל וזאת הן בין יהודים וערבים והן בין יהודים ובין עצמם. היישובים בישראל נחלקים מבחינת האוכלוסייה לשני סוגים, מחד, ישובים מעורבים שבהם מתגוררים בני יותר מלאום אחד ומאידך, ישובים חד לאומיים, שבהם מתגוררים בני לאום אחד בלבד. עם הסוג הראשון נמנים ישובים עירוניים כמו לוד ועכו ואילו עם הסוג השני נמנים יישובים כפריים וקהילתיים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: הזכות לדיור בהיבט של ביחד או לחוד
פרק ב: שוויון בדיור ורב-תרבותיות
(ב.1) הגות בסיסית לעניין הדילמות הרב-תרבותיות
(ב.2) שוויון בדיור באמנות בינלאומיות
פרק ג: דוקטרינת נפרד אך שווה
(ג.1) משפט משווה
(ג.2) התקופה שלפני פסק-דין קעדאן
(ג.3) התקופה שלאחר פסק-דין קעדא
(ג.4) ביקורת על פסק-דין קעדא
(ג.5) סיכום ביניים
פרק ד: דרישה להתיישבות נפרדת מצד קבוצות מיעוט
(ד.1) לגיטימציה של מיעוט להתיישבות נפרדת
(ד.2) התיישבות נפרדת כדוקטרינה מפלה
פרק ה: סיכום ומסקנות
פרק ו: ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

במדינת ישראל, שבה אין חוקה כתובה, ואף לא חוק יסוד המגן על זכויות חברתיות, מוגנת הזכות לדיור רק באופן חלקי על ידי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד זה קובע כי כל אדם זכאי להגנה על כבודו(5), וכי אין פוגעים בכבודו של אדם באשר הוא אדם(6). עם זאת, חשוב לזכור כי בהיעדר עיגון מפורש של הזכות לדיור בחוק יסוד או בחוקה, אין בכוחו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כפי שפירש אותו בית משפט, כדי להגן על מלוא היקפה של הזכות לדיור. מדינת ישראל היא מדינה יהודית אשר בתוכה חיים מיעוטים, ובהם המיעוט הערבי. כל אחד מבני המיעוטים החיים בישראל נהנה משוויון זכויות גמור(7).

תגים:

דיני מיעוטים · תורת המשפט · הזכות לדיון · שוויון בדיור · רב תרבותיות · קעדאן · קבוצות מיעוט · ישובים מעורבים · ערביי ישראל · אדמות המדינה · Brown · Bakke · Gre

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נפרד אך שווה: תחום הדיור ", סמינריון אודות "נפרד אך שווה: תחום הדיור " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.