היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוזים המגבילים את חופש העיסוק

עבודה מס' 070162

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שיקולים מוסריים בדיני החוזים.

8,338 מילים ,70 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

חופש העיסוק מהווה במשפט הישראלי זכות יסוד המעוגנת בסע' 3 לחוק יסוד: חופש העיסוק. הזכות, כמו יתר זכויות היסוד, הינה זכות שאינה מוחלטת, הניתנת להגבלה. מול הזכות לחופש העיסוק ניצב חופש החוזים, והאיזון ביניהם נעשה באמצעות תקנת הציבור(1), עליו אעמוד בהמשך.
אומנם, לחברה אינטרס להגן על הזכות של כל אדם לבחור את עיסוקו ומשלח ידו, לעודד מסחר חופשי ותחרות חופשית, עם זאת, גם לעקרון חופש החוזים השואף לקיום התחייבויות חוזיות, אף אם הן מגבילות את חופש העיסוק, יש מקום בדיון באיזון הפנימי של ערכים במסגרת תקנת הציבור.

בעבודה זו, אעסוק באיזונים שבין האינטרסים השונים בדיון שבמסגרת תקנת הציבור, אציג את הערכים המתנגשים ואת השיקולים הקובעים האם להטות את כף המאזניים לטובת זכותו של העובד לחופש העיסוק, או לחילופין, לטובת האינטרסים של המעביד, ובין היתר, עיקרון כיבוד ההתחייבויות החוזיות. בשלב הבא, אדון בחובתו של העובד לשמור על סודו המקצועי של המעסיק, זאת לאחר שאבחן מהו אותו סוד מסחרי(6). אציג את הטעמים להגן על חופש העיסוק של העובד באיזון שמול האינטרסים של המעסיק הקודם, כפי שנקבעו בפרשת צ'ק פוינט(7), הלכה אשר חיזקה את מעמדה של הזכות לחופש העיסוק בתחרות שבינה ובין עיקרון החוזים. כמו כן, אביא סקירה של הדין העוסק בהגבלה על חופש העיסוק בהיעדר יחסי עובד- מעביד, כאשר בעל עסק מוכר את העסק שלו ומתחייב כלפי הקונה כי לא יתחרה בו(8). בהמשך, אציג את הדין המצוי כיום, אביא ביקורות מן הספרות ואציע את הדין הראוי בעיניי. לבסוף, אשווה בין הדין הישראלי הנוהג כיום לבין המשפט העברי אשר נהג בעבר בנושא של חוזים המגבילים את חופש העיסוק.
כמו כן, אנסה בעבודה זו לענות על מספר שאלות עיקריות:
* מהם השיקולים לפיהם ניתן לקבוע האם לאכוף או לפסול את התניה המגבילה את חופש העיסוק של העובד במסגרת תקנת הציבור? מה הם הערכים המתנגשים?
* מתי ייחשב הידע של העובד לסוד מסחרי וכיצד ניתן להבחין בין ידע סודי לבין כישורים ומיומנות מקצועית? מתי ראוי להגן על אותם סודות מקצועיים?
* מהם הטעמים בהגבלה או בהגנה על חופש העיסוק של העובד?
* כיצד התפתחה הפסיקה ומהו האיזון שבין חופש העיסוק לבין חופש החוזים על פי ההלכה כיום?
* על פי אילו אמות מידה ניתן לבחון האם לאכוף תניות המגבילות מוכר עסק עם מוניטין מלהתחרות בקונה?

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תקנת הציבור והאיזון בין האינטרסים המתחרים - תניות המגבילות את חופש העיסוק
2.1 תקנת הציבור
2.2 תקנת הציבור ותניות להגבלת חופש העיסוק
2.3 אינטרסים לגיטימיים
2.4 אינטרס המעביד
2.5 אינטרס העובד
2.6 חופש התחרות
2.7 על הצורך בתניות מגבילות כאשר למעסיק "אינטרסים לגיטימיים"
3. סודות מסחריים
3.1 סוד מסחרי - מהו?
3.2 סוד מסחרי - זכות קניין?
3.3 רשימת לקוחות
3.4 חובת העובד לשמור על סודות מקצועיים
3.5 סבירות ההגבלה מול הצורך להגן על סודותיו המסחריים של המעסיק
3.6 אורכה של תקופת ההגבלה לגילוי סודות מקצועיים
3.7 מתי יש לקבוע כי העובד יעשה שימוש בסוד המסחרי המצוי בידיו?
4. זכות העובד לחופש העיסוק מול אינטרס המעביד הקודם
4.1 האינטרסים המתנגשים
4.2 מדוע יש להגן על חופש העיסוק של העובד
4.3 נסיבות בהן יש להגביל את חופש העיסוק של העובד
5. התחייבות של מי שמוכר עסק עם מוניטין
5.1 הגבלת מוכר עסק עם מוניטין שלא יתחרה בקונה
5.2 הגבלה על אורך הזמן ועל השטח
6. הדין הראוי
7. חופש העיסוק במשפט העברי
8. סיכום
9. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

2.1 תקנת הציבור
בבואנו לבחון סוגיות העוסקות בתוקפן של התחייבויות המגבילות את חופש העיסוק נקודת המוצא היא סע' 30 לחוק החוזים לפיו: "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור- בטל".
"תקנת הציבור" היא תפיסה המשתנה מחברה לחברה, ומעת לעת, ומבטאת את המותר ואת האסור במערכת היחסים החוזית, כפי שהיא נתפסת בעיני המשפט הישראלי(10).

תגים:

תקנת הציבור · פרשת סער · צ'ק פוינט · חופש התחרות · סוד מסחרי · סודות מקצועיים · משפט עברי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוזים המגבילים את חופש העיסוק", סמינריון אודות "חוזים המגבילים את חופש העיסוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.