היישום אינו מחובר לאינטרנט

"תליוהו וזבין"

עבודה מס' 069879

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הסתירה בין הסוגיה התלמודית "תליוהו וזבין - זביניה זביני", כלומר אף מי שאנסו אותו למכור, יש לראות בכך עסקה כשירה, ובין הסוגיה התלמודית "דברים שבלב אינם דברים".

4,099 מילים ,33 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

כתב ה"חזון איש"(1):
"כלל גדול יהיה לך בקניינים, דעיקר הקניין הוא שיגמור בליבו להקנות את הדבר לחברו, וחברו יסמוך עליו".
אכן מקובל במשפט העברי - "רחמנא ליבא בעי"(2) - דהיינו כל דבר צריך להיעשות מתוך דעת לעשות אותו. לכן קניין שנעשה בלי כוונת המוכר להקנות, או כוונת הקונה לקנות, יהא נעדר תוקף מעיקרו (Void). (3)
ואולם, התלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא(4) מביא מימרא בשם רב הונא(5): "תליוהו וזבין - זביניה זביני [אנסוהו עד שמכר - ממכרו ממכר]".
מימרא זו סותרת את האמור לעיל, והיא הציבה קשיים רבים בפני מי שחיפש את ההיגיון משפטי והתשתית התיאורטית העומדים מאחוריה, ובמיוחד נראה כי תפישות צדק בנות זמננו אינן עולות בקנה אחד עם פסיקתו זו של רב הונא, ומקשות מאוד על קבלתה(6). ואולם התלמוד הבבלי מקבל את מימרתו של רב הונא כמעט ללא ערעור, ופוסק כך להלכה. כך גם פסקו ראשונים ואחרונים - לדוגמה הרמב"ם(7), והשולחן ערוך(8) - להלכה.
בעבודה זו ברצוני להציג סתירות העולות בין סוגיית "תליוהו וזבין" לבין סוגיה אחרת ממסכת קידושין(9), שם קבע רבא לגבי מקרה שהובא בפניו, כי "דברים שבלב אינם דברים". הסתירות שתוצגנה אינן סתירות שבהלכה, אלא הן קושיות על מהלך הסוגיה בתלמוד. בהמשך אציג שני מודלים אפשריים לפירוק הקושיות. מודל אחד מבוסס על תפישת הדעת הדרושה לביצוע קניין כפי שמופיעה בספריו של רבי שמעון שקופ, אשר מחלק את הדעת לכוונה והתרצות. המודל השני הינו ניסיון שלי להציע פתרון לסתירות שתוצגנה באמצעות השערת התכלית שביקשו רב הונא ורבא להשיג בפסיקותיהם.

תוכן העניינים:
מבוא
תליוהו וזבין - זביניה זביני
דברים שבלב אינם דברים
הסתירה בין הסוגיות:
-התירוץ "מצווה לשמוע דברי חכמים" בסוגיית "דברים שבלב"
-קושיית ה"אור שמח"
יישוב הסתירות
-ה"דעת" על פי תפיסת רבי שמעון שקופ
--יישוב קושיית ה"אור שמח"
--יישוב הקושיה בעניין הסתירה בין הסוגיות
-ודאות משפטית ויעילות כלכלית
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

כאמור, רב הונא פוסק:
"תליוהו וזבין - זביניה זביני",
ופירש רש"י:
"מי שתלו אותו, או עשו לו ייסורים עד שמכר, וקיבל הדמים, ואומר 'רוצה אני'... זביניה זביני [מכירתו מכירה] ולא יוכל חזור בו".
פסיקתו זו של רב הונא אינה פשוטה לתלמוד, אשר אינו מצליח להבין כיצד מקבל הקניין תוקף, כאשר אנו יודעים בוודאות כי אותו מוכר אינו מעוניין להקנות. ואכן התלמוד ממהר לשאול מאי טעמא מצא רב הונא לפסיקתו זו, ומנסה לחפש את המקור שהדריכו בפסיקה משונה זו. בתחילה מציע התלמוד מקור רציונאלי: "כל דמזבין איניש אי לאו דאניס לא הוה מזבין, ואפילו הכא זביני זביני"; כלומר:

תגים:

תלמוד בבלי · משפט עברי · קניין · תלמוד · גמרא · שקופ · יהדות · מסחר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""תליוהו וזבין"", סמינריון אודות ""תליוהו וזבין"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.