היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוסיקה חינוך והתנהגות

עבודה מס' 069691

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תרומת המוסיקה והשפעתה על המעבר מהגן לבית הספר.

9,581 מילים ,23 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

למוסיקה השפעות שונות על הגוף והיא מתקשרת מאוד לעולם הרגשי. אך המוסיקה אינה התכלית, היא רק האמצעי ובתור כך נעזרים בה בעבודה עם ילדים. המוסיקה מאפשרת לשלב ולקדם ילדים המתקשים בפעילויות חברתיות ולהוציא אותם מהקושי שלהם. פעילות זו במהלך שנות הגן מהווה הכנה מוטורית ורגשית למעבר לכיתה א'.

מטרת העבודה היא לבחון את תרומת המוסיקה למעבר מגן הילדים לבית הספר.
העבודה תחולק לשישה פרקים:
פרק א' יסקור את התפתחות המוסיקה ועקרונותיה בגיל הרך, הגדרת המוסיקה ופירוט של סגנונות מוסיקאליים לאורך ההיסטוריה.
פרק ב' יבחן את המעבר מהגן לבית הספר תוך שימת דגש על הקשיים הרגשיים, החברתיים ומוכנות הילד הנלווים למעבר מורכב זה.
פרק ג' יבחן את תרומת המוסיקה והשפעתה על המעבר מהגן לבית הספר, יסקור את מאפייני העבודה הקבוצתית במוסיקה, את תרומת המוסיקה לכישורי שפה וקריאה, להעלאת הדימוי העצמי של הילד במעבר מהגן לבית הספר, לגיבוש חברתי במעבר לכיתה א', לריכוז זיכרון וחשיבה בזמן העבודה בכיתה, להקניית מיומנויות חברתיות על ידי פעילויות מוסיקאליות במפגש קבוצתי בגן הילדים לקראת המעבר לבית הספר.
פרק ד' יפרט את מהלך המחקר- חשיבות המחקר, השערות המחקר, שאלת המחקר, משתני המחקר, אוכלוסיית המחקר, שיטת המחקר, כלי המחקר, מהלך המחקר ותוכנית ההתערבות.

פרק ה' יסקור את תוצאות המחקר תוך הצגת תוצאות התצפיות, תוכנית ההתערבות וממצאי הראיונות.
פרק ו' יהווה סיכום ודיון של העבודה.

תוכן העניינים:
פתח דבר
מבוא
פרק א': התפתחות המוסיקה ועקרונותיה בגיל הרך
א.1.הגדרת המוסיקה
א.2. סגנונות מוסיקה
א.3. עקרונות מוסיקליים בגיל הרך

פרק ב': המעבר מהגן לבית הספר: קשיים רגשיים, חברתיים ומוכנות הילד
ב.1.המעבר מהגן לבית הספר
ב.2.קשיים רגשיים
ב.3.קשיים חברתיים
ב.4.מוכנות הילד במעבר מהגן לכיתה א'

פרק ג': תרומת המוסיקה והשפעתה על המעבר מהגן לבית הספר
ג.1.מאפייני העבודה הקבוצתית במוסיקה
ג.2. תרומת המוסיקה לכישורי שפה וקריאה
ג.3. תרומת המוסיקה להעלאת הדימוי העצמי של הילד במעבר מהגן לבית הספר
ג.4. תרומת המוסיקה לגיבוש חברתי במעבר לכיתה א'
ג.5.תרומת המוסיקה לריכוז זיכרון וחשיבה בזמן העבודה בכיתה
ג.6. הקניית מיומנויות חברתיות על ידי פעילויות מוסיקאליות במפגש קבוצתי בגן הילדים לקראת המעבר לבית הספר

פרק ד': מהלך המחקר
ד.1. חשיבות המחקר
ד.2. השערות המחקר
ד.3. שאלת המחקר
ד.4. משתני המחקר
ד.5. אוכלוסיית המחקר
ד.6. שיטת המחקר
ד.7. כלי המחקר
ד.8. מהלך המחקר
ד.9. תוכנית ההתערבות

פרק ה': תוצאות המחקר
ה.1. תוצאות התצפיות (לפני ואחרי)
ה.2. תוצאות תוכנית ההתערבות (לפני ואחרי)
ה.3. ממצאי הראיונות (לפני ואחרי)

פרק ו': סיכום ודיון
ביבליוגרפיה
נספח - רשומת נקודות לאחר התצפית בשיעורי הריתמוסיקה

קטע מהעבודה:

תקופת מעבר זו בין הגן לבית הספר, מציפה רגשות סותרים אצל הילדים: מצד אחד יש ציפיות עניין וסקרנות ומהצד שני יש שאלות ותהיות. ילד בן שש העומד להצטרף לכיתה א', ניצב בפני משימה הטומנת בחובה קשיים לא מעטים. הקושי אינו מתבטא רק בהרגשת אי נוחות המלווה את המעבר הממשי לבית הספר, אלא גם ברגשות חרדה מצד הילד לקראת המעבר למסגרת החדשה והבלתי ידועה, כאשר עיקר הקושי נובע מהשוני הרב בין מסגרת הגן למסגרת בית הספר(14).

תגים:

גיל הרך · כיתה א' · בית ספר · מעבר · מוסיקה · מוזיקה · טיפול

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוסיקה חינוך והתנהגות", סמינריון אודות "מוסיקה חינוך והתנהגות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.