היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעורבות אבות בטיפול בילדם הצעיר בקרב משפחות יהודיות

עבודה מס' 069646

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם בעקבות יציאת הנשים לעבודה החלו הגברים להיות מעורבים יותר בעבודות הבית והטיפול בילדים.

7,224 מילים ,6 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

במהלך העשורים האחרונים, נראה שחלה התקדמות רבה במעמד האישה בעולם בכלל ובעולם המערבי בפרט. עלייתה של התנועה הפמיניסטית, יחד עם גורמים כלכליים וחברתיים נוספים, הביאו למתן זכות הצבעה לנשים והתברגותן בעמדות מפתח חשובות. מספר הנשים העובדות הוכפל מאז 1970 (Greenstein, 1996). אולם נשאלת השאלה האם חל שינוי גם בצד השני, אצל הגברים. האם בעקבות יציאת הנשים לעבודה החלו הגברים להיות מעורבים יותר בעבודות הבית והטיפול בילדים. העבודה תתמקד בנושא זה. עד כמה מעורבים האבות בטיפול בילדיהם? מה הם הגורמים העיקריים המשפיעים על מעורבות האבות בטיפול? האם ובאיזו דרך ניתן להשפיע על האבות להיות מעורבים יותר בטיפול? עבודה זו תנסה לתת תשובות מסוימות לשאלות אלה. ייבדקו רמת המעורבות של אבות בטיפול בילדם הצעיר, והגורמים העיקריים המשפיעים על מעורבות זאת. שני הגורמים העיקריים שייבדקו הם רמת "שמירת הסף האימהית" וכמות שעות העבודה של האם, אולם ייבדקו גם גורמים נוספים. בהתאם לתוצאות, יוצע כיצד לגרום למעורבות גדולה יותר של האבות בטיפול בילדיהם.

אוכלוסיית המחקר היא אימהות לילד אחד לפחות, נשואות, יהודיות ומתגוררות בישראל. למדגם נבחרו כארבעים אימהות. מכיוון שהעבודה בודקת השפעה של משתנים מסוימים על אחרים, ראיתי לנכון להשתמש בשאלון כמותי (גונט,2005). השאלון כולל חמישה חלקים וכולו מתייחס רק לילד הצעיר ביותר במשפחה. השאלון נמסר לנבדקות ישירות או באמצעות שליחים, והן מילאו אותו במקום. אחרי שנאספו השאלונים, הם קודדו לתוכנת SPSS (הפלטים אינם מצורפים לקובץ העבודה) ובוצעו עליהם עיבודים סטטיסטיים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2 רקע תיאורטי
2.2 שמירת סף אימהית (Maternal gatekeeping)
2.2.1 שמירת סף אימהית בהקשרים שונים
2.2.1.1 שמירת סף בהקשר סוציו-היסטורי
2.2.1.2 שמירת סף בהקשר מבני תרבותי עכשווי
2.2.1.3 שמירת סף כתהליך אינטראקציה בין בני הזוג
2.2.1.4 שמירת סף והשפעות על הערכה עצמית
2.2.2 ממדים תפיסתיים של שמירת סף עכשווית
2.2.2.1 סטנדרטים ואחריות
2.2.2.2. אישור הזהות האימהית
2.2.2.3 הפרדת חוקי המשפחה (אמונות)
2.3 חלוקת העבודה בין ההורים בטיפול בילדים ובביצוע עבודות הבית
2.4 הגורמים המשפיעים על מעורבות האב בטיפול בילדים ובעבודות הבית
3 השערות המחקר
4 שיטת המחקר
4.1 אוכלוסיית המחקר
4.2 מדגם
4.3 כלים
4.4 מהלך המחקר
5 ממצאים
5.1 חלוקת העבודה בין ההורים בטיפול בילדם הצעיר
5.2 חלוקת העבודה בהשגחה על הילד
5.3 ממדיה הכמותיים של שמירת הסף האימהית
5.4 קשרים בין רמת המעורבות של האב בטיפול בילדו הצעיר ובין משתנים אחרים
5.4.1 רמת מעורבות האב באופן כללי
5.4.2 רמת מעורבות האב בממדים הנוגעים בטיפול יום יומי
5.4.3 רמת מעורבות האב בממדים הנוגעים לפעילות ישירה
5.4.4 רמת מעורבות האב בממדים הנוגעים לאחריות
5.4.5 רמת מעורבות האב בממדים הנוגעים לקשר רגשי
5.5 ניבוי רמת המעורבות של האב בטיפול בילדו הצעיר על ידי המשתנים השונים
5.5.1 ניבוי רמת מעורבות האב בטיפול באופן כללי
5.5.2 ניבוי רמת מעורבות האב בטיפול בממדים הנוגעים לפעילות ישירה
5.5.3 ניבוי רמת מעורבות האב בטיפול בממדים הנוגעים לאחריות
5.5.4 ניבוי רמת מעורבות האב בטיפול בממדים הנוגעים לקשר רגשי
6 דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח 1- שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

2.1 גישות תיאורטיות לטיפול בילדים ולביצוע עבודות הבית
דויטש ושותפיה (Deutsch et al , 1993) ואלדוס ושותפיה (Aldous et al, 1998) מציגות במאמריהן מספר גישות תיאורטיות לטיפול בילדים ולביצוע עבודות הבית. למרות שהן עושות הפרדה בין שני התחומים, הן משתמשות באותן מודלים תיאורטיים לניתוח שניהם.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעורבות אבות בטיפול בילדם הצעיר בקרב משפחות יהודיות", סמינריון אודות "מעורבות אבות בטיפול בילדם הצעיר בקרב משפחות יהודיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.