היישום אינו מחובר לאינטרנט

הביטוח הסיעודי בישראל

עבודה מס' 069500

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מעמדו של חוק ביטוח סיעוד בישראל אל מול החוקים המקבילים במדינות המפותחות ב- OECD.

11,138 מילים ,19 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

שאלת המחקר שלי בעבודה זו הינה: "מהו מעמדו של חוק ביטוח סיעוד בישראל אל מול החוקים המקבילים (חוקי סיעוד/ חוקי טיפול ארוך טווח) במדינות מפותחות החברות בארגון ה- OECD".

המדינות המפותחות בארגון ה-OECD אשר נבחרו לצורך השוואה זו הן: הולנד, גרמניה, דנמרק ויפן.

בפרק הראשון של העבודה אתאר את חוק ביטוח סיעוד בישראל על מרכיביו השונים. בפרק השני אבחן את יישומו של החוק בישראל לרבות בעיותיו וחסרונותיו השונים. בהמשך העבודה, בפרק השלישי אסקור את חוקי הסיעוד ומרכיביהם במספר מדינות מתפתחות ב-OECD (הולנד, גרמניה, דנמרק ויפן). לאחר מכן, בפרק הרביעי, אערוך השוואה בין מרכיביהם השונים של חוקי הסיעוד בישראל ליתר ארבעת מדינות ה- OECD. אציג את השונה והדומה וכן היתרונות והחסרונות בין התוכניות המוצעות במדינות השונות. בפרק החמישי, אדון בממצאים של כלל הנתונים שהוצגו בעבודה ולבסוף, בפרק השישי, אסכם את העבודה, אציג מהן מסקנותיי מן המחקר וכן אציג מספר המלצות לשיפור במערכת הסיעוד בישראל.

מתודולוגיה - הנתונים בעבודה מבוססים על ניתוח מרכיבי חוקי הסיעוד וחוקי טיפול ארוך טווח במדינות השונות וכן על בחינת יישומם בפועל של החוקים במדינות אלו. העבודה מבוססת על מאמרים רבים העוסקים במערכת הסיעוד במדינות השונות וכן על בחינת מידע סטטיסטי ממוסדות הממשל במדינות אלו. העבודה מנסה לבחון מהם ההבדלים העיקריים בין מערכות הסיעוד בישראל למספר מדינות מפותחות בארגון ה- OECD. בנוסף באה העבודה להציג מהן נקודות החוזק והחולשה של מערכת הסיעוד בישראל על מנת לבחון את מעמדו של חוק הסיעוד בישראל ביחס למדינות ה-OECD.
ההשוואה מתמקדת במרכיבי ובמאפייני מערכת הסיעוד במדינות השונות תוך מתן דגש לתחומים ולסוגי השירותים הניתנים לקשישים הסיעודיים ולמשפחותיהם. במסגרת ההשוואה נבחנו מרכיבים רבים בתוכניות הסיעוד. כגון: מהם תנאי קבלת שירותי הסיעוד, השירותים המרכזיים הנכללים במסגרת החוק, שירותים נלווים, הגורמים האחראים לאספקת כלל השירותים במדינה, מסגרת המימון במדינות השונות, מידת הסיוע למשפחות התומכות בקשישים הסיעודיים, יחס המדינה לחוקים אלו ועוד.

תוכן עניינים:
1. מבוא - הצגת הנושא, שאלת המחקר ומתודולוגיה
2. תיאורו של חוק ביטוח סיעוד בישראל
3. יישומו של חוק ביטוח סיעוד בישראל - סקירת מצב
4. תיאור החוקים ומערכת הסיעוד במדינות המפותחות ב-OECD
5. השוואת חוקי ביטוח סיעודי בין ישראל לבין המדינות המפותחות ב-OECD
6. דיון בממצאים
7. סיכום - מסקנות, המלצות ודעה אישית
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

"לאחר שני עשורים להפעלת החוק ניתן לומר שאכן הגורמים השונים הצליחו להפעיל יחד ובמשותף את החוק ביעילות בכל רחבי המדינה. יחד עם זאת נותר לנו לבחון האם היישום של החוק אכן נעשה כראוי, האם יש סטיות ממטרות החוק בביצועו ומהם הבעיות שקיימות עדיין במימושו"(18).

תגים:

ביטוח לאומי · רווחה · OECD · סיעוד · קשישים · בריאות · גמלאות · קצבאות · מדיניות רווחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הביטוח הסיעודי בישראל", סמינריון אודות "הביטוח הסיעודי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.