היישום אינו מחובר לאינטרנט

על הספק הסביר - האם הוא מהווה כלי נאות במלאכת חקר האמת?

עבודה מס' 069259

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת פס"ד ודיון בשאלה.

17,052 מילים ,67 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

המושג "ספק סביר", או "מעבר לספק סביר", הנם מושגים אשר מופיעים באין ספור פסקי דין, מאמרים, ספרות משפטית וכיוצא באלה. הפנייה לבתי המשפט בבקשה לזכות, ולו מחמת קיומו של ספק סביר, הנה בקשה השגורה בפיהם של נאשמים רבים ושל סנגוריהם, בהליך הפלילי. על אף השימוש הרב אשר נעשה במושג זה, קיים ערפול רב בכל הנוגע למשמעותו של הספק הסביר, כמותו, מידתו ואפיונו. אמת המידה המשמשת את התר אחר הצדק והאמת הנה מעורפלת, לא וודאית וסובלת מבעייתיות רבה. מהו אותו ספק סביר העשוי להוביל אל זיכוי של הנאשם בפלילים ומהו אותו ספק אשר עשוי להכריע בין החף מפשע לאשם.

בעבודתי זו אסקור את פסקי הדין ואנסה כאמור, להכריע בסוגיה של האם כדאי ליצוק תוכן אל תוך המושג העמום ואם אכן כדאי, מה יהיה התוכן אשר יש שיוענק לו. כמו כן, אנסה להמחיש בעזרת סוגיות שונות את ביטויו של הספק הסביר ונפקותו .
הסוגיות השונות אותן אסקור בעבודה הנן- כיצד מתיישב חוק המעצרים עם הספק הסביר שכן טיב ההוכחה הנדרש לתביעה בשלב הבאת הראיות במשפט, שונה מטיב ההוכחה שעל התביעה להציג בשלב הבקשה למעצר עד תום ההליכים וכיצד בא לידי ביטוי הספק הסביר באשמתו של נאשם, כאשר ישנה החלטה לעוצרו עד תום ההליכים כנגדו, בטרם הוכחה אשמתו.
אבחן כיצד מאיינת ראיה שהושגה שלא כדין את טיבו של הספק הסביר והאם ראייה זו מהווה בשל טיבה ואמינותה, את הספק הסביר באופן מובנה?
כמו כן, אבחן את סוגיית ההרשעה של נאשם על בסיס ראיות נסיבתיות גרידא, וכיצד הספק הסביר בא לידי ביטויו במקרה זה.
אבחן את ההבדל, באם יש, בין פסק דין מזכה כאשר הנימוקים בפסק הדין מתייחסים לקיומו של ספק סביר בהוכחת אשמתו של הנאשם, לבין פסק דין מזכה מנימוקי אין אשמה קרי- פסק דין מזכה טהור.
השאלה העיקרית העומדת לדיון בעבודתי זו הנה האם הספק הסביר, והחיפוש הבלתי נדלה אחריו בראיות התביעה או להבדיל הכחשת קיומו, מביאים בהכרח לתוצאה הצודקת ביותר בפסק הדין וכיצד קיומו של המושג ספק סביר במשפט הפלילי, מגן על נאשמים שטרם הוכחה אשמתם בהליך הפלילי העומד כנגדם.
כמו כן, האם לשופט היושב בדין והמכריע גורלו של אדם, יש באמתחתו כלי ראוי לבירור האשמה והכרעת הדין, בדמות הספק הסביר?
לציין כי מלאכתו של השופט הנה קשה ומפרכת כפליים, כאשר בהרכב הדן בתיק ישנו שופט אחד בעל דעת מיעוט המציג גרסה שונה מזו המקובלת על יתר השופטים, אז קיים ספק מובנה בפסק הדין עצמו וקיים קושי להתמודד עם גרסה נוספת המוצעת להתבוננות על מצב מסוים, שאינה תואמת את תמונת המצב אליה הגיעו שופטים אחרים בהרכב.
זהו מקרה בו בית המשפט "מדבר בשני קולות" ואין מנוס מלבחון האם דעת המיעוט בהרכבים פליליים מצביעה על ספק סביר?
יצוין כי לא פעם, דעת מיעוט של שופט בפסק הדין התהפכה בערכה דלמעלה והפכה לדעת הרוב ובכך, הטתה את התוצאה כולה.
תחושות הצדק והמצפון, לא יכולות להיוותר אדישות במצבים אלו, בהם באם לא היה מוגש ערעור לערכאה דלמעלה, ייתכן והתוצאה המעוותת היתה נותרת על כנה.
בעבודה זו אסקור גם את מצב זה ודרכו אבחן את טיבו ומהותו של הספק הסביר ואת נפקותו כאשר הוא מובנה בתוצאה עצמה.
בכדי לבחון את המצב הנוהג בישראל בכל הקשור לנפקותו של הספק הסביר, אבחן את המצב הנוהג בעניין זה בשיטות המשפט הקונטיננטליות, כמקור להשוואה בינן לבין השיטה הנוהגת בישראל.
המשפט הקונטיננטלי מזוהה בעיקר עם השיטה האינקוויזיטורית, לפיה השופט הנו בעל תפקיד פעיל באיתור הראיות הרלוונטיות למשפט ובעל סמכויות נרחבות באיתור הראיות וחקירת העדים. השופט במשפט האינקוויזיטורי נחשף לכל הראיות ובשונה משיטת המשפט האדברסרית, הוא אינו מוגבל להיקף המחלוקות אשר נקבע ע"י הצדדים.
לצדדים במשפט האינקוויזיטורי, בניגוד לשופט, יש תפקיד מינורי מזערי ושולי ביותר בניהול ההליך הפלילי.

בעבודתי זו אסקור את ההיסטוריה של המשפט הקונטיננטלי והתפתחותו מהמשפט הרומי, כמו כן, אציג בהרחבה את מאפייניו ואת אימוץ השיטה האינקוויזיטורית על ידו.
במסגרת סקירת המשפט המשווה אציג את המצב הנוהג בגרמניה, אשר מהווה דוגמא מופתית למדינה אירופאית, ולמדינה קונטיננטלית טהורה.
אסקור את ניהול ההליך הפלילי בגרמניה ע"פ מאפייני השיטה הקונטיננטלית והאינקוויזיטורית ואציג את הקשר להוכחת אשמת הנאשם בדין הפלילי הנוהג במדינה זו כמקור להשוואת השוני בין הנהוג בשיטתנו לבין הנהוג בשיטה הקונטיננטלית.

תוכן עניינים:
פתח דבר
הספק הסביר ע"פ חוק העונשין
מהותו של הספק הסביר והאם צריך וניתן לאמוד אותו
הספק הסביר ומעצרו של הנאשם עד תום ההליכים
הספק הסביר וראייה שנתקבלה שלא כדין
הספק הסביר במקרה של הרשעה על בסיס ראייה נסיבתית
דעת מיעוט בפסק הדין - ספק מובנה בתוצאה
זיכוי מחמת הספק הסביר להבדיל מזיכוי "טהור"
משפט משווה
שיטת המשפט הקונטיננטלית- רקע היסטורי
מאפיינים כלליים של השיטה הקונטיננטלית וההשלכות על סוגיית "הספק הסביר"
המצב הנוהג במדינת גרמניה
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

מאז תיקון 39 (4) לחוק העונשין, הסעיף הנוגע בעניין הספק הסביר בחוק העונשין הנו ס' 34כב לחוק בפרק ה' 2 שעניינו "הוראות שונות":
34כב (5) נפקותו של ספק
(א) "לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעל לספק סביר".
(ב) "התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, ייחול הסייג".

תגים:

משפטים · משפט פלילי · ספק סביר · הספק הסביר · מעבר לספק סביר · זיכוי טהור · מעל לספק סביר · משפט שווה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "על הספק הסביר - האם הוא מהווה כלי נאות במלאכת חקר האמת?", סמינריון אודות "על הספק הסביר - האם הוא מהווה כלי נאות במלאכת חקר האמת?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.