היישום אינו מחובר לאינטרנט

המשחק הטיפולי כמעודד הבעת רגשות לילדים בעלי לקויי שפה

עבודה מס' 068918

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות תצפיות.

5,807 מילים ,14 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת במשחק הטיפולי כמעודד הבעת רגשות אצל ילדים בעלי ליקויי שפה בגיל הרך. מטרתה של עבודה זו לבדוק האם וכיצד המשחק הסימבולי מעודד את הבעת הרגשות אצל ילדים לקויי שפה בגיל הגן.
ראשית, תוצג הספרות העוסקת במשחק הסימבולי ובצרכים הנלווים למשחק, באיבחון דרך משחק, בהבעת רגשות והשלכות חברתיות, בהפרעות תקשורת, בתפקיד הקול בתקשורת עם ילדים ובפיתוח מיומנויות אצל ילדים לקויי שפה בגיל הרך.
כלי המחקר בעבודה זו היה תצפיות בגן של ילדים לקויי שפה והן נרשמו והוערכו תוך שימוש בטבלאות שהוכנו בעזרת הגננת.
הפרק על ממצאי העבודה יציג דרך שלוש הטבלאות את התוצאות של המשחק הדידקטי,המשחק הסימבולי,ואת ההפרשים והממוצעים בין הבעת רגשות מילולית ובלתי מילולית. כמו כן יוצג ניתוח התוצאות.
הדיון יכיל את השילוב שבין הנלמד בסקירת הספרות וממצאיו של מחקר זה, וכן את השלכותיו של שילוב זה. תובא גם הלמידה הייחודית שנעשתה בהקשר לנושא זה בקצרה ובאופן ממוקד למחקר.
הסיכום והמסקנות יכילו את עיקרי הדברים והמסקנות, ובמיוחד את החידושים וההשלכות המרכזיות שנמצאו במסגרת עבודה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: מבוא וסקירת ספרות
המשחק הסימבולי וצרכים נלווים למשחק
התפתחות רגשית,הנעה ולמידה
אבחון דרך המשחק
הפרעות לשוניות והשלכותיהן
התאמה ליכולת והפרעות בתקשורת
הקול בתקשורת של ילדים
גישות נוספות להתפתחות השפה
פיתוח מיומנויות אצל הילד הלקוי
פרק שני: שיטת המחקר
פרק שלישי:ממצאים
פרק רביעי:דיון ומסקנות
נספחים
נספח א': תוצאות שלב א'
נספח ב': תוצאות שלב ב'
נספח ג': הפרשים וממוצעים של תוצאות הבעת הרגשות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הוא מבחין בין שני מושגים מתוך תורת הסכמות: הטמעה, שהיא מצב בו הילד תופש את העולם החיצוני כך שיתאים לסכמות הקוגניטיביות הקיימות אצלו; והתאמה, שהיא מצב שבו הילד משנה את הסכמות הקיימות אצלו כך שיתאימו לנתונים של הסביבה (צורכי המשחק, במקרה זה). בעוד שבלמידה ישנו יחס מאוזן בין שני משתנים אלה, הרי שבמשחק, לדידו של פיאג'ה, ישנה יותר התאמה מאשר הטמעה, ואי שיווי משקל זה אינו מאפשר למידה באמצעות משחק, לפחות לא בתוצאות מרביות. (פליבל,1971).

תגים:

חינוך מיוחד · ליקויי שפה · הגיל הרך · הבעת רגשות · המשחק הטיפולי · טיפול בילדים · בעיות רגשיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המשחק הטיפולי כמעודד הבעת רגשות לילדים בעלי לקויי שפה", סמינריון אודות "המשחק הטיפולי כמעודד הבעת רגשות לילדים בעלי לקויי שפה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.