היישום אינו מחובר לאינטרנט

שוויון הזדמנויות: נשים בצה"ל - האם המשפט עושה מספיק?

עבודה מס' 068322

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מעמד הנשים בצה"ל, תוך התמקדות ביתרונות ובחסרונות של שירות נשים בשירות קרבי.

7,978 מילים ,29 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרתי להתמקד באופן קיומו של השוויון בין הגברים לנשים במסגרת הצבאית.
בחרתי לעסוק בנושא של שוויון הזדמנויות בצבא היות ונושא זה קרוב לליבי הן כאישה והן כחיילת לעתיד. בתור עתודאית שעומדת שעומדת בתחילת דרכה הצבאית, אני רוצה להאמין שהיחס שאזכה לקבל בעת שירותי הצבאי יהיה שווה ליחס שיקבלו עמיתיי הגברים למקצוע.
בעבודה זו מספר פרקים. בפרק הראשון אדבר על מעמד הנשים בצבא באופן כללי.
הפרק השני ידגיש את הטיעונים העיקריים שניתנים בספרות בעד ונגד שירות נשים שירות קרבי.
הפרק השלישי מדבר על ההיסטוריה של הנשים בצה"ל, החל מיום קום המדינה ועד לנקודת המפנה. הפרק הרביעי יעסוק בנקודת המפנה שהיא לא אחרת מאשר בג"צ אליס מילר (להלן: "בג"צ מילר") .
הפרק החמישי יעסוק בכלל התמורות בעשור שלאחר עתירתה של אליס מילר. אציג את השינוי התפיסתי שחל במפקדת קצינת ח"ן ראשית ועד לביטולו והקמת היוהל"ן. מקום נרחב יוקדש לתיקון סעיף 16א לחוק שירות הביטחון והשלכותיו , וכן להסבר על פס"ד שטולברג אשר ניסתה ללא הצלחה להתקבל למערך ה"מחבט", ללא הצלחה.
הפרק השישי ימחיש את תפקידי הנשים העיקריים בצבא כיום.
הפרק השביעי ידבר על הביקורת החוקתית בעקבות פס"ד אליס מילר מצד גורמים שונים באוכלוסיה.
בפרק השמיני אסקור את הניסיונות החוקתיים שמצאתי בספרות להתמודד עם חוסר השוויון שהראיתי בעבודה זו.
הפרק התשיעי והאחרון יסכם את הממצאים ויציג את המסקנות תוך הסתכלות לעתיד.

תוכן עניינים:
מבוא
א. כללי
ב. עיקרון השוויון
ג. התפיסות השונות
ד. השאלה שתידון בעבודה
פרק ראשון: מעמד הנשים בצבא- כללי
פרק שני: טיעונים בעד ונגד שירות נשים בשירות קרבי
טיעונים נגד שירות נשים בשירות הקרבי
טיעונים בעד שירות נשים בשירות קרבי
פרק שלישי: נשים בצה"ל - מקום המדינה ועד לבג"צ אליס מילר
א. קצת היסטוריה
ב. התפקידים אשר אוישו ע"י נשים עד לעידן אליס מילר
פרק רביעי- נקודת המפנה: פס"ד אליס מילר
א. כללי
ב. עובדות פסק הדין
ג. דעות השופטים בפסק הדין
פרק חמישי: התמורות בעקבות פס"ד אליס מילר
א. ביטול ח"ן והקמת היוהל"ן
ב. הוספת סעיף 16א לחוק הביטחון
ג. פס"ד יערה שטולברג
ד. מדיניות המטה הכללי כלפי שוויון הזדמנויות בשנים האחרונות
ה. ביטול חלק מהאבחנות המגדריות בצה"ל
ו. ייצוג נשים בתפקידים בכירים
ז. הצעת חוק שירות הביטחון [נוסח משולב] עדכנית
פרק שישי: תפקידי הנשים בצבא כיום
פרק שביעי: הביקורת החוקתית על פס"ד מילר
פרק שמיני: ניסיונות חוקתיים להתמודד עם חוסר השוויון
פרק תשיעי: סיכום ומסקנות

קטע מהעבודה:

לערך השוויון משמעות מרכזית בשיטת המשפט שלנו. עם זאת, ניתן לפרשו בדרכים שונות וקשה לתחמו. עמד על כך הש' לוין בפס"ד רובינשטיין :
"אין הגדרה יחידה לדיבור שוויון. אנו עושים שימוש בדיבור זה בתחומי המתמטיקה, המוסר, הפילוסופיה והחוק, וגם בכל אחד מתחומים אלה משמעותו אינה אחידה".
על פי ההגדרה הקלאסית, שוויון משמעותו יחס שווה כלפי שווים ויחס שונה כלפי שונים על פי מידת שונותם (אריסטו).
אולם ניתן למצוא את שוויון ההזדמנויות בצבא באלמנטים שונים. בעבודה זו החלטתי לחקור האם לנשים יכולת לממש את מלוא הפוטנציאל שלהן בצבא כמנגנון לבדיקה האם מתקיים שוויון הזדמנויות בצבא. ידוע לי כי יכולתי לבחור בסממן אחר (למשל, האם אישה יכולה להתקבל לכל מסגרת שתרצה, אילו מקצועות פתוחות בפני נשים, וכו'), אך נראה לי כי סממן זה אשר בחרתי בו ישקף בצורה הטובה ביותר את השאלה כפי שתוגדר על ידי בהמשך.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שוויון הזדמנויות: נשים בצה"ל - האם המשפט עושה מספיק?", סמינריון אודות "שוויון הזדמנויות: נשים בצה"ל - האם המשפט עושה מספיק?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.