היישום אינו מחובר לאינטרנט

אונס במלחמה והדין הבינלאומי

עבודה מס' 068243

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד השפיעה הביקורת הפמיניסטית על השינוי בדין הבינלאומי בראי עבירת האונס במלחמה (Wartime Rape) והאם השינוי מספק?

4,444 מילים ,49 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

עבודה זו מבקשת לצלול לשורשי התפתחות היסטורית זו. במסגרת העבודה תיסקרנה עיקרי גישתם של עשרות פמיניסטיות וחוקרות מגדר לצד מומחים למשפט בינלאומי פלילי ותיבחן השפעתם על התפתחותם של דיני-המלחמה בראי עבירת האונס בעת האחרונה. בחציה השני של העבודה אציג את תמונת הדין הקיים ואבחן האם השינוי מספק. במסגרת זאת אשאף למפות את כלל האתגרים הניצבים בפני הקהילה הבינ"ל באכיפה נאותה של העבירה ואבחן את פועלה בין הצלחות לכשלונות.

להלן תוכן עניינים ותמצית הפרקים:

מבוא
הקדמה כללית, הצגת שאלת המחקר, תיאור המקורות ומגבלות הניתוח.

פרק א': אונס במלחמה מהפריזמה ההיסטורית
ניתוח עבירת האונס במלחמה מהפריזמה ההיסטורית תוך התמקדות באירועים המרכזיים שהשפיעו על עיצובו של הדין במהלך המאה ה-20. במהלך הפרק, ואגב הדיון ההיסטורי, נפרש מושגים בסיסיים במשפט הבינלאומי בדגש על הדין ההומאניטארי הבינלאומי (IHL), דיני המלחמה (Laws of War) ובתי הדין הבינלאומיים הפליליים (ICT).נקודות ציון בולטות: קודי המלחמה של המאה ה-19 (ראה לדוגמא את Lieber Code של 1863), ועידת האג (1907), משפטי נירנברג (1945), הצ'ארטר לטריבונאל של המזרח הרחוק (1946), חוקי המועצה לפיקוח של בנות הברית (1946), אמנת ג'נבה (1949), הפרוטוקולים הנוספים לאמנת ג'נבה (1977), אמנת רומא (1998), פסקי דין תקדימיים של ה-ICC ושל הטריבונאלים של רואנדה ויוגוסלביה (1990-2003).

פרק ב': אונס במלחמה בעיניים פמיניסטיות
מיפוי הנחות היסוד שעמדו בבסיסה של הדרישה הפמיניסטית לשינוי הדין הבינלאומי בראי עבירת אונס במלחמה. במסגרת פרק זה נציג את סך שיקולי המדיניות והעקרונות המוסריים שעמדו בבסיס הקריאה להכללת עבירת האונס בדיני המלחמה והגדרתה כפשע מלחמה ולעיתים אף כפשע כנגד האנושות וכאלמנט ברצח עם. לשם כך נעמוד על תיאוריות פמיניסטיות הקשורות בעבירות המין בתוך המשפחה (מאפייני העבריין, מצבן הפסיכולוגי של הקורבנות וכיו"ב) ונבחן כיצד יושמו תיאוריות אלה במשפט הבינלאומי הפלילי. עוד ייבחנו במסגרת פרק זה מספר מהטיעונים הפמיניסטיים הבולטים ביניהם: הקשר בין מיליטריסטיות ושנאת נשים (Militarism and Misogyny), השימוש באונס כנשק במאבק מזוין, מעמד האישה בדין ההומאניטארי הבינלאומי, עיקרי ההזנחה ההיסטורית של נפגעות אונס במלחמה וכן ניתוח הדוקטרינה הרואה בנשים כתובעות זכויות ולא כתובעות חסדים. כנגזרת של הניתוח האחרון יזוקקו מטרות ויעדי הפמיניסטיות במאבקן למען קורבנות האונס.

פרק ג': עיקרי הדין דהיום ומקרי-בוחן מהפסיקה
במסגרת הפרק מוצגת תמונה כללית של מצב החקיקה והפסיקה כיום במשפט הבינלאומי בראי עבירת האונס במלחמה. במסגרת זאת ינותחו יסודות העבירה הפלילית (כפשע מלחמה, כפשע נגד האנושות וכאלמנט ברצח עם) וכן יתוארו סוגי הסעדים אותם רשאים בתי הדין הבינלאומיים להציע לקורבנות. אגב כך, ננתח בכלליות את מאפייני פעילותה של המערכת המשפטית הבינלאומית כמערכת חוקרת, תובעת ופוסקת לעניין עבירות אלו. לשם הפשטת המושגים נעזר בשלב זה במקרי בוחן מהפסיקה ונראה כיצד מביאים אלה ליישום העקרונות כפי שיתוארו כאמור.

פרק ד': מגבלות הדין הבינלאומי באכיפה ובמתן סעד
במסגרת הפרק נתעכב על הבעיות שמציבה ההכרה באונס כפשע מלחמה לפתחם של בתי הדין והארגונים הבינלאומיים. נתהה אפוא האם אפשרית בכלל אכיפה מלאה וראויה של הדין ההומאניטארי בהקשר זה. לשם כך נמקד את הניתוח בהיבטיו הבעייתיים של המשפט הבינלאומי בהתמודדות עם המשברים ביוגוסלביה וברואנדה. מקרב הכשלים נעמוד בייחוד על הסוגיות הבאות:
(1) אכיפה סלקטיבית - בין צדק לשיקולים מוסדיים.
(2) סעדים ותרופות בדין הבינ"ל בראי עבירת האונס במלחמה.
(3) הקושי שבראיית הדין הפלילי כחזות הכל.
(4) במסלול התנגשות: מטרות בתי-הדין ומטרות הקורבנות.
(5) סוגיות נוספות: העדת עדים בראי אונס במלחמה, אונס גברים במלחמה והיעדר ייצוג נשי במוסדות המשפטיים הבינ"ל.
כהמשך ישיר לניתוח שבוצע בפרק נסיים באזכור מקוצר של בפניו של המאבק הפמיניסטי המודרני. נבחן מהם השינויים הנדרשים כיום הן ברמת החקיקה והן ברמת המערכת הארגונית האוכפת כדי להביא ליישום של החזון הפמיניסטי בראי עבירת האונס במלחמה במלואו.

סיכום
סקירת עיקרי העבודה והצגת דעתי האישית אודות הדין הבינלאומי לעניין עבירת האונס והמגמות להרחבתו.

ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

משחר ההיסטוריה האנושית ידע האדם סכסוכים אלימים שטמנו בחובם אלימות-מינית כנגד נשים וספציפית שימוש באונס ככלי-מלחמה(2). מניתוח העדויות ניכר כי תופעת האונס איננה מוגבלת לזמן, למקום או לצבע. נשים נאנסו הן במאבקים בינלאומיים והן במאבקים פנימיים, הן על רקע פוליטי-לאומי והן על רקע דתי-אתני, הן על-ידי צבאות מערביים והן על-ידי לוחמים שבטיים(3). כך סופר בין היתר בתקופת המקרא(4), במיתולוגיה היוונית(5), בסין הקדומה(6), בימי הביניים(7), במסעות הצלב(8), במלחמות הדת האירופיות(9) ובמלחמת העצמאות האמריקנית(10). במסגרת התפיסה הרווחת נצפה האונס כתופעת לוואי בלתי-נמנעת של מאבק מזויין(11). הלחצים הנפשיים המופעלים על חיילים במסגרת המאמץ המלחמתי נראו כזרז טבעי ובלתי-נשלט לתחושות שנאה, עליונות ונקמנות(12).

תגים:

אונס במלחמה · הדין הבינלאומי · משפט בינלאומי · ICC · ICTR · ICTY · פשע מלחמה · פשע נגד האנושות · רצח עם · אלימות מינית · נשים · סכסוך אלים · wartime rape

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אונס במלחמה והדין הבינלאומי", סמינריון אודות "אונס במלחמה והדין הבינלאומי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.