היישום אינו מחובר לאינטרנט

בתי הספר בעידן המשילות

עבודה מס' 067687

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תופעת המשילות בבתי הספר כחלק מתהליכים חברתיים במדינה.

5,015 מילים ,8 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

עבודה זאת תשלב סקירה ספרותית של תיאוריה וניתוח המדיניות הציבורית-Theory And Policy Analysis. יחסי הגומלין בין שלושת המגזרים - הציבורי, האזרחי והעסקי, והשפעתם על המדיניות הציבורית. ייבחן מוסד בית הספר, כמנגנון ציבורי, מבעד לפרדיגמת המשילות. פרדיגמה זו בנויה על תיאוריה הטוענת לכך שהדמוקרטיה ובתוכה יחסי הגומלין בין הסקטורים הציבורי, האזרחי והעסקי, אינם מתקיימים במתכונתם המסורתית, טופ דאון, אלא מתקיימים יחסי גומלין באופן המאפשר לסקטור האזרחי ולסקטור הפרטי להשתלב בסקטור הציבורי, להתערב במדיניות, בקביעת החלטות, לשנות את צורתו וייעודו ממנגנון פורמאלי מוצהר למנגנון א- פורמאלי המקיים מדיניות לא רשמית שונה מזו שנקבעה בייעודו. לצורך הדגמת התיאוריה הנ"ל בחרתי לבחון את בית הספר כמוסד פורמאלי, להלן הסקטור הציבורי, וכיצד הוא מושפע באופן לא פורמאלי ואף פורמאלי משני הגורמים האחרים, החברה האזרחית והסקטור הפרטי. כאמור בית הספר ייבחן כמנגנון פורמאלי על ייעודיו וייבחן כמנגנון אשר עומד בפני התערבות של שני הסקטורים האחרים, החברה האזרחית- להלן ארגון וועדי הורים, הורים ותלמידים במעורבות בבית הספר. הסקטור השני הוא הפרטי- להלן תיבחן מעורבות ההוראה הפרטית ומימדי "לקיחת התפקיד", אם בכלל, כמלמד מבית הספר. הגישות המתאימות לניתוח תהליך זה הן גישת המערכות- מדיניות ציבורית הנגזרת ע"י כוחות חיצוניים, וגישת רשתות המדיניות- מדיניות ציבורית כביטוי לאינטראקציות בים המשתתפים, בעלי העניין.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 - סקירת ספרות - סקטור ציבורי, אזרחי ופרטי - תיאוריית המשילות
פרק 2 - בית הספר כמוסד שלטוני פורמאלי מבעד לפרדיגמת המשילות
2.2 החברה האזרחית בתוך המוסד הבית ספרי- הורים בין מעורבות, התערבות, ביקורת ושליטה
2.3 הסקטור העסקי בתוך המסגרת הבית ספרית "
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

התפתחות "התיאוריה של המדינה" בשלהי שנות השישים ובתחילת שנות השבעים של המאה העשרים, הייתה נקודת מוצא חשובה לדיסציפלינת מדעי המדינה. התיאוריה החדשה הציבה משקל נגד דק-הבחנה לגישות הליבראליות-פלורליסטיות והסוציאל דמוקרטיות המקובלות של המדינה. גישות אלו הושתתו על התפיסה, שלפיה הגוף הדמוקרטי הצליח במהלך המאה ה 20 להשתחרר מכוחו המכריע של ההון. התיאוריה החדשה ביקשה להראות כי המדינה החדשה בת זמננו, לא זו בלבד שאינה תלויה בהון, אלא שאף הפכה מרכיב משולב היטב בהתפתחותו ובצבירתו. היא לא הכחישה את עמידתה של המדינה בפני לחצים מיידיים של בעלי ההון; אדרבא, היא גרסה, שבהתחשב בטבעם התחרותי של הכלכלה ושל מעמד בעלי ההון עצמו, אוטונומיה כזו היא תנאי תפקודי להגנה על המערכת ועל צמיחתה.(שם, בתוך פאניץ')

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בתי הספר בעידן המשילות", סמינריון אודות "בתי הספר בעידן המשילות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.